De Vlaamse regering keurde vorig jaar al een ontwerpdecreet goed waarmee opnieuw geloofsgemeenschappen kunnen worden erkend. Daarmee moet een einde komen aan de erkenningsstop die voormalig minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) in 2017 had ingevoerd. Het nieuwe decreet legt onder meer vast wat er van lokale geloofsgemeenschappen verwacht wordt in ruil voor ondersteuning. Toekomstige erkenningsaanvragen moeten een traject van vier jaar doorlopen waarin ze grondig gescreend worden door een nieuwe screening- en inspectiedienst. In de laatste rechte lijn is de regelgeving nog aangepast zodat bestaande erediensten bijvoorbeeld enkel kunnen gecontroleerd worden als er zwaarwichtige aanwijzingen zijn van tekortkomingen. Ook op andere punten is het decreet nog bijgeschaafd. Zo is het hebben van minstens 200 leden geschrapt voor bestaand erkende eredienstbesturen. Het decreet verhuist nu naar de plenaire vergadering, waar het normaal gezien volgende week woensdag al op de agenda komt. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil graag zo snel als mogelijk starten met het nieuwe decreet en de bijhorende screenings- en inspectiedienst. De Open Vld-minister heeft er geen geheim van gemaakt dat hij het dossier van de moskee in Heusden-Zolder (de moskee die volgens een rapport van de Staatsveiligheid een "belangrijke rol" speelt bij het verspreiden van extremistische ideeën in Limburg, red.) liefst volgens het nieuwe decreet wil behandelen. (Belga)

De Vlaamse regering keurde vorig jaar al een ontwerpdecreet goed waarmee opnieuw geloofsgemeenschappen kunnen worden erkend. Daarmee moet een einde komen aan de erkenningsstop die voormalig minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) in 2017 had ingevoerd. Het nieuwe decreet legt onder meer vast wat er van lokale geloofsgemeenschappen verwacht wordt in ruil voor ondersteuning. Toekomstige erkenningsaanvragen moeten een traject van vier jaar doorlopen waarin ze grondig gescreend worden door een nieuwe screening- en inspectiedienst. In de laatste rechte lijn is de regelgeving nog aangepast zodat bestaande erediensten bijvoorbeeld enkel kunnen gecontroleerd worden als er zwaarwichtige aanwijzingen zijn van tekortkomingen. Ook op andere punten is het decreet nog bijgeschaafd. Zo is het hebben van minstens 200 leden geschrapt voor bestaand erkende eredienstbesturen. Het decreet verhuist nu naar de plenaire vergadering, waar het normaal gezien volgende week woensdag al op de agenda komt. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil graag zo snel als mogelijk starten met het nieuwe decreet en de bijhorende screenings- en inspectiedienst. De Open Vld-minister heeft er geen geheim van gemaakt dat hij het dossier van de moskee in Heusden-Zolder (de moskee die volgens een rapport van de Staatsveiligheid een "belangrijke rol" speelt bij het verspreiden van extremistische ideeën in Limburg, red.) liefst volgens het nieuwe decreet wil behandelen. (Belga)