De onderwijsinspectie voerde vorig jaar een doorlichting uit bij 537 scholen, waarvan er 311 (58 procent) een gunstig advies, zonder beperkingen, kregen. Voor 203 scholen (38 procent) was er een beperkt gunstig advies, zij krijgen enkele jaren de tijd om de tekorten weg te werken. Drieëntwintig scholen (4 procent) kregen echter een zogenaamd 'advies 3', wat betekent dat de erkenning van de volledige school of van een onderdeel in vraag wordt gesteld. Het schooljaar daarvoor waren dat er slechts zes. "Tot 2009 betekende een ongunstig advies dat de school moest sluiten", zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene. "Sinds dat jaar krijgen die scholen echter nog een kans. Er volgt een verplichte ondersteuning, met een nieuwe inspectie na drie jaar. Onze inspecteurs zien nu in dat een dergelijke procedure vruchten afwerpt, en geven sneller een 'advies 3'." Wat de vakken betreft, blijven dezelfde problemen als vorige jaren bovendrijven. In het basisonderwijs gaat het voornamelijk om muzische vorming en wereldoriëntatie. Het resultaat in het algemeen secundair onderwijs is globaal genomen goed, al presteren onder meer de richtingen humane wetenschappen en economie-moderne talen minder. In het beroeps- en het kunstonderwijs schiet de basisvorming, die meestal wordt verpakt in het vak PAV, te kort. Onderwijsminister Pascal Smet is al bij al tevreden met de doorlichting. "Ik zie in dit rapport het bewijs dat we de juiste keuzes aan het maken zijn", zegt hij. (JDH)

De onderwijsinspectie voerde vorig jaar een doorlichting uit bij 537 scholen, waarvan er 311 (58 procent) een gunstig advies, zonder beperkingen, kregen. Voor 203 scholen (38 procent) was er een beperkt gunstig advies, zij krijgen enkele jaren de tijd om de tekorten weg te werken. Drieëntwintig scholen (4 procent) kregen echter een zogenaamd 'advies 3', wat betekent dat de erkenning van de volledige school of van een onderdeel in vraag wordt gesteld. Het schooljaar daarvoor waren dat er slechts zes. "Tot 2009 betekende een ongunstig advies dat de school moest sluiten", zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene. "Sinds dat jaar krijgen die scholen echter nog een kans. Er volgt een verplichte ondersteuning, met een nieuwe inspectie na drie jaar. Onze inspecteurs zien nu in dat een dergelijke procedure vruchten afwerpt, en geven sneller een 'advies 3'." Wat de vakken betreft, blijven dezelfde problemen als vorige jaren bovendrijven. In het basisonderwijs gaat het voornamelijk om muzische vorming en wereldoriëntatie. Het resultaat in het algemeen secundair onderwijs is globaal genomen goed, al presteren onder meer de richtingen humane wetenschappen en economie-moderne talen minder. In het beroeps- en het kunstonderwijs schiet de basisvorming, die meestal wordt verpakt in het vak PAV, te kort. Onderwijsminister Pascal Smet is al bij al tevreden met de doorlichting. "Ik zie in dit rapport het bewijs dat we de juiste keuzes aan het maken zijn", zegt hij. (JDH)