Het voorstel vraagt de regering "de Staat Palestina officieel te erkennen naast de Staat Israël en die erkenning te beschouwen als een bijdrage van België aan de tweestatenoplossing met democratische en onafhankelijke Staten die het recht hebben in vrede en veiligheid te leven met wederzijds erkende, aanvaarde en gerespecteerde grenzen." Op 10 juni kreeg de tekst al eens groen licht in de bevoegde Kamercommissie. Het viel echter te betwijfelen of hij in de plenaire vergadering zou worden goedgekeurd. MR, Open Vld en CD&V dienden amendementen in op het punt van de erkenning. Volgens de regeringspartijen kan België niet op eigen houtje handelen. Die schrijven onder meer voor dat "bij een eventuele gedeeltelijke of gehele annexatie van de bezette Palestijnse gebieden door Israël", de regering wordt gevraagd "actief bij te dragen tot de totstandkoming van een significante groep Europese partners die op gecoördineerde wijze een standpunt innemen over de nadere juridische aspecten en het geschikte tijdstip om de Palestijnse Staat als Staat en als internationaal rechtssubject te erkennen." "Jullie vragen ons te wachten tot het te laat is en we voor een voldongen feit staan", stelde Malik Ben Achour (PS), die daarin gevolgd werd door Simon Moutquin (Ecolo-Groen) en Georges Dallemagne (cdH). (Belga)

Het voorstel vraagt de regering "de Staat Palestina officieel te erkennen naast de Staat Israël en die erkenning te beschouwen als een bijdrage van België aan de tweestatenoplossing met democratische en onafhankelijke Staten die het recht hebben in vrede en veiligheid te leven met wederzijds erkende, aanvaarde en gerespecteerde grenzen." Op 10 juni kreeg de tekst al eens groen licht in de bevoegde Kamercommissie. Het viel echter te betwijfelen of hij in de plenaire vergadering zou worden goedgekeurd. MR, Open Vld en CD&V dienden amendementen in op het punt van de erkenning. Volgens de regeringspartijen kan België niet op eigen houtje handelen. Die schrijven onder meer voor dat "bij een eventuele gedeeltelijke of gehele annexatie van de bezette Palestijnse gebieden door Israël", de regering wordt gevraagd "actief bij te dragen tot de totstandkoming van een significante groep Europese partners die op gecoördineerde wijze een standpunt innemen over de nadere juridische aspecten en het geschikte tijdstip om de Palestijnse Staat als Staat en als internationaal rechtssubject te erkennen." "Jullie vragen ons te wachten tot het te laat is en we voor een voldongen feit staan", stelde Malik Ben Achour (PS), die daarin gevolgd werd door Simon Moutquin (Ecolo-Groen) en Georges Dallemagne (cdH). (Belga)