Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een positief advies uitgebracht voor de erkenning van twintig moskeeën in Vlaanderen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wilde de moskeeën niet erkennen, omdat ze ook inzage wilde in de dossiers van Staatsveiligheid.

'Die kunnen op eenvoudig verzoek worden overgemaakt', klinkt het nu bij Geens. De minister wijst er wel op dat Homans nooit vragende partij was om de samenwerking tussen het federale niveau en de deelstaten aan te passen, zodat de adviezen eventueel automatisch zouden kunnen worden doorgestuurd. 'Het samenwerkingsakkoord beschrijft de samenwerking tussen de gewesten en Justitie rond de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen nogal summier. Daarom stelde het kabinet Justitie in de overlegcommissie meermaals voor om de procedure verder te specifiëren, maar onder meer het kabinet Homans heeft aangegeven daar niet op in te willen gaan.'

Nu naar lokale besturen

Het kabinet van minister Homans zegt dat het federale luik nu afgerond is, maar dat dat nog maar het begin van de procedure is. 'De moskeeën zijn hiermee nog niet erkend', zegt woordvoerder Jan van der Vloet. 'Nu moeten de dossiers onder andere nog naar de lokale besturen. De provincies zien toe op de financiën van de moskeeën, de gemeentes op heel wat andere zaken. Zij moeten nu hun fiat nog geven.'

Naast de twintig moskeeën kregen er nog 23 andere erkenningsaanvragen geen positief advies, maar dat kan er 'in de nabije toekomst' wel van komen, klinkt het bij Koen Geens. Het was echter de Moslimexecutieve die de andere twintig prioriteit gaf.

Erkende moskeeën, of lokale islamitische geloofsgemeenschappen, hebben recht op subsidies en op een loon voor de imam. Minister Homans benadrukt in een persbericht dat Vlaanderen reeds over zeer strenge erkenningscriteria beschikt. (Wij willen onze strenge regels behouden en wijken hier geen millimeter van af.' Het vaststellen van de criteria om over te gaan tot de al dan niet erkenning van een moskee is trouwens een exclusieve gewestbevoegdheid. 'Het federale niveau kan zich hier dus duidelijk niet over uitspreken.'

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een positief advies uitgebracht voor de erkenning van twintig moskeeën in Vlaanderen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wilde de moskeeën niet erkennen, omdat ze ook inzage wilde in de dossiers van Staatsveiligheid. 'Die kunnen op eenvoudig verzoek worden overgemaakt', klinkt het nu bij Geens. De minister wijst er wel op dat Homans nooit vragende partij was om de samenwerking tussen het federale niveau en de deelstaten aan te passen, zodat de adviezen eventueel automatisch zouden kunnen worden doorgestuurd. 'Het samenwerkingsakkoord beschrijft de samenwerking tussen de gewesten en Justitie rond de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen nogal summier. Daarom stelde het kabinet Justitie in de overlegcommissie meermaals voor om de procedure verder te specifiëren, maar onder meer het kabinet Homans heeft aangegeven daar niet op in te willen gaan.'Het kabinet van minister Homans zegt dat het federale luik nu afgerond is, maar dat dat nog maar het begin van de procedure is. 'De moskeeën zijn hiermee nog niet erkend', zegt woordvoerder Jan van der Vloet. 'Nu moeten de dossiers onder andere nog naar de lokale besturen. De provincies zien toe op de financiën van de moskeeën, de gemeentes op heel wat andere zaken. Zij moeten nu hun fiat nog geven.'Naast de twintig moskeeën kregen er nog 23 andere erkenningsaanvragen geen positief advies, maar dat kan er 'in de nabije toekomst' wel van komen, klinkt het bij Koen Geens. Het was echter de Moslimexecutieve die de andere twintig prioriteit gaf. Erkende moskeeën, of lokale islamitische geloofsgemeenschappen, hebben recht op subsidies en op een loon voor de imam. Minister Homans benadrukt in een persbericht dat Vlaanderen reeds over zeer strenge erkenningscriteria beschikt. (Wij willen onze strenge regels behouden en wijken hier geen millimeter van af.' Het vaststellen van de criteria om over te gaan tot de al dan niet erkenning van een moskee is trouwens een exclusieve gewestbevoegdheid. 'Het federale niveau kan zich hier dus duidelijk niet over uitspreken.'