De beslissing past in de nieuwe visie van de Vlaamse regering op het participatie-orgaan waarmee het wil samenwerken. Het Minderhedenforum kan wel een nieuwe aanvraag indienen, op voorwaarde dat het forum zijn missie en visie wijzigt.

Het Vlaamse participatiedecret voorziet in een participatie-orgaan voor de Vlaamse overheid. De samenwerkingsovereenkomst met het huidige participatie-orgaan, het Minderhedenforum, loopt eind 2020 af. Al bij de start van de nieuwe Vlaamse regering werd gezegd dat het Minderhedenforum moest vrezen voor zijn erkenning. In de toekomst is er namelijk een andere rol weggelegd voor het participatie-orgaan.

'In plaats van een koepel te zijn van verenigingen, moet de participatieorganisatie bestaan uit verschillende actoren die activiteiten in beleidsparticipatie met personen van buitenlandse herkomst organiseren of ondersteunen. Dit is nodig om haar rol als vertegenwoordiger van etnisch-culturele minderheden ten volle te kunnen opnemen', legt Vlaams minister Somers uit.

Volgens Somers kan het Minderhedenforum nog wel een nieuwe erkenningsaanvraag indienen, maar dan moet het wel zijn missie en visie bijsturen, klinkt het. 'Uit de informatie van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat het Minderhedenforum zich nog steeds sterk profileert als een koepel van zelforganisaties met als leden verenigingen van etnisch-culturele minderheden', aldus Somers.

De beslissing past in de nieuwe visie van de Vlaamse regering op het participatie-orgaan waarmee het wil samenwerken. Het Minderhedenforum kan wel een nieuwe aanvraag indienen, op voorwaarde dat het forum zijn missie en visie wijzigt.Het Vlaamse participatiedecret voorziet in een participatie-orgaan voor de Vlaamse overheid. De samenwerkingsovereenkomst met het huidige participatie-orgaan, het Minderhedenforum, loopt eind 2020 af. Al bij de start van de nieuwe Vlaamse regering werd gezegd dat het Minderhedenforum moest vrezen voor zijn erkenning. In de toekomst is er namelijk een andere rol weggelegd voor het participatie-orgaan. 'In plaats van een koepel te zijn van verenigingen, moet de participatieorganisatie bestaan uit verschillende actoren die activiteiten in beleidsparticipatie met personen van buitenlandse herkomst organiseren of ondersteunen. Dit is nodig om haar rol als vertegenwoordiger van etnisch-culturele minderheden ten volle te kunnen opnemen', legt Vlaams minister Somers uit. Volgens Somers kan het Minderhedenforum nog wel een nieuwe erkenningsaanvraag indienen, maar dan moet het wel zijn missie en visie bijsturen, klinkt het. 'Uit de informatie van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat het Minderhedenforum zich nog steeds sterk profileert als een koepel van zelforganisaties met als leden verenigingen van etnisch-culturele minderheden', aldus Somers.