Eric Van Rompuy, gewezen Kamerlid en in een vorig leven nog Vlaams minister, geeft zijn zegen aan het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Hij was maandag uitgenodigd op het CD&V-partijbestuur. Daar kregen de aanwezige christendemocraten de volledige teksten overigens niet te zien. 'Er werden slides getoond met telkens mondelinge toelichting. De grote lijnen zijn positief onthaald', zegt Van Rompuy aan Knack.
...