Eric Van Rompuy, gewezen Kamerlid en in een vorig leven nog Vlaams minister, geeft zijn zegen aan het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Hij was maandag uitgenodigd op het CD&V-partijbestuur. Daar kregen de aanwezige christendemocraten de volledige teksten overigens niet te zien. 'Er werden slides getoond met telkens mondelinge toelichting. De grote lijnen zijn positief onthaald', zegt Van Rompuy aan Knack.
...

Eric Van Rompuy, gewezen Kamerlid en in een vorig leven nog Vlaams minister, geeft zijn zegen aan het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Hij was maandag uitgenodigd op het CD&V-partijbestuur. Daar kregen de aanwezige christendemocraten de volledige teksten overigens niet te zien. 'Er werden slides getoond met telkens mondelinge toelichting. De grote lijnen zijn positief onthaald', zegt Van Rompuy aan Knack.Volgens hem is het dan ook geen probleem dat de CD&V-militanten de volledige 300 bladzijden van het regeerakkoord op luttele uren tijd moeten doornemen vooraleer ze hun goedkeuring geven op het toetredingscongres. 'Voor de militanten zijn de grote lijnen het belangrijkst', zegt hij. Hij wijt de traagheid van de afwerking aan de lengte van het akkoord. 'Vroeger bestonden regeerakkoorden uit zo'n 30 bladzijden.' Vandaag is dat een tienvoud. Niet dat hij elk punt in het akkoord gunstig gezind is. 'De Vlaamse canon is belachelijk', zegt hij.Van Rompuy, expert in openbare financiën, stelt zich grotere vragen bij het begrotingsevenwicht. Minister-president Jan Jambon (N-VA) wil al in 2021 een evenwicht presenteren. 'Maar dat wil ik nog wel eens zien', zegt de CD&V'er. 'Zonder de tabellen is het moeilijk te beoordelen, maar het uitgavenpatroon in onder meer onderwijs en welzijn zal geld kosten. Ik weet dus niet of een evenwicht in 2021 of in 2024 mogelijk is. Temeer omdat je afhankelijk bent van externe factoren. Zo bedroeg de officiële Vlaamse schuld nul euro in 2008. Toen kwam de bankencrisis.' Bovendien vraagt Van Rompuy zich af of de Europese Commissie wel zal toestaan dat de Oosterweel-investeringen buiten de begroting worden gehouden. MoslimpartijHoe dan ook kan hij de beloofde investeringen in onderwijs, zorg en leefmilieu smaken. Maar zal de Vlaamse regering zo het 'onbehagen' van de kiezer kunnen tegengaan, zoals Jambon vooropstelt? 'Dat weet je niet,' zegt Van Rompuy. 'De vraag is wat er federaal zal gebeuren. Een paars-groene regering, aangevuld met oranje en met een Vlaamse minderheid, zorgt voor een totaal andere situatie dan een regering met de N-VA en de PS.'De ploeg rond Jambon wil in elk geval te allen prijze vermijden dat ze in openlijke ruzie vervalt. 'De verhoudingen tussen de partijen blijven echter moeilijk', zegt Van Rompuy. 'Veel zal afhangen van het gedrag van de ministers en de partijvoorzitters. Als je ziet hoe Theo Francken (N-VA) de laatste 48 uur twittert, dan dwingt hij CD&V en Open VLD bijna tot een reactie. Wij zijn in het verleden te mak geweest tegenover verwijten zoals dat wij een "moslimpartij" zouden zijn (N-VA'er Zuhal Demir noemde CD&V ooit zo, nvdr.). Daar moeten ze nu niet meer mee afkomen.'Lees ook: Deze scherpe kantjes hebben CD&V en Open VLD (niet) van Bart De Wevers startnota kunnen vijlen