Het blijft kritiek regenen op de weigering van Theo Francken om een Syrisch gezin een visum uit te reiken en de scherpe uithaal van de N-VA naar de rechterlijke macht. Ere-vrederechter Jan Nolf schreef op Twitter dat Theo Francken artikel 40, lid 2 van de Belgische grondwet schendt.

'Volgens de grondwet wordt de rechterlijke macht uitgeoefend door de hoven en rechtbanken. De arresten en vonnissen die ze uitspreken, worden door de uitvoerende macht in de praktijk omgezet', zegt Nolf. 'De politie en de staat hebben daarin een monopolie op dwingende maatregelen en gebruik van geweld.'

Als iemand van de uitvoerende macht het uitvoeren van een vonnis verhindert, schendt die dus het grondwetartikel en komen artikels 233 en 254 van het strafwetboek in het spel, zegt Nolf. Aan het schenden van dat laatste artikel hangt een celstraf tot vijf jaar vast. 'De uitspraak van Cassatie schort de dwangsom die Francken moet betalen niet op. Door die dwangsom niet te betalen én het visum niet uit te reiken, verhindert Francken de uitvoering van een rechterlijk vonnis en dat mag hij niet. Een gewoon burger mag zich verschansen in zijn huis als de deurwaarder zijn tv komt afnemen, een persoon met popenbaar gezag mag dat niet.'

Het blijft kritiek regenen op de weigering van Theo Francken om een Syrisch gezin een visum uit te reiken en de scherpe uithaal van de N-VA naar de rechterlijke macht. Ere-vrederechter Jan Nolf schreef op Twitter dat Theo Francken artikel 40, lid 2 van de Belgische grondwet schendt.'Volgens de grondwet wordt de rechterlijke macht uitgeoefend door de hoven en rechtbanken. De arresten en vonnissen die ze uitspreken, worden door de uitvoerende macht in de praktijk omgezet', zegt Nolf. 'De politie en de staat hebben daarin een monopolie op dwingende maatregelen en gebruik van geweld.'Als iemand van de uitvoerende macht het uitvoeren van een vonnis verhindert, schendt die dus het grondwetartikel en komen artikels 233 en 254 van het strafwetboek in het spel, zegt Nolf. Aan het schenden van dat laatste artikel hangt een celstraf tot vijf jaar vast. 'De uitspraak van Cassatie schort de dwangsom die Francken moet betalen niet op. Door die dwangsom niet te betalen én het visum niet uit te reiken, verhindert Francken de uitvoering van een rechterlijk vonnis en dat mag hij niet. Een gewoon burger mag zich verschansen in zijn huis als de deurwaarder zijn tv komt afnemen, een persoon met popenbaar gezag mag dat niet.'