Europa en Turkije besloten vorige maand samen de vluchtelingencrisis aan te pakken. In ruil voor de Turkse steun, toont de EU zich bereid Turken tegen eind juni visumvrij naar Europa te laten reizen en de toetredingsonderhandelingen met Turkije nieuw leven in te blazen. "Op het ogenblik dat onze relaties met de Europese Unie zich in een positieve fase bevinden wat de migranten, de opening van bepaalde (toetredings)hoofdstukken en de visa betreft, is het publiceren van zo'n rapport een provocatie", haalde Erdogan dinsdag tijdens een toespraak uit naar het Europees Parlement. In het gewraakte rapport, dat vorige week werd goedgekeurd, tonen de parlementsleden zich bezorgd over de "achteruitgang" die ze in Turkije merken op het vlak van de "onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, vrijheid van vergadering, vrijheid van meningsuiting, eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat". "Dat hier drie miljoen mensen opgevangen worden om de Europeanen niet te verstoren, wat staat daarover in dat rapport? Niets", zei Erdogan nog. Het is niet de eerste keer dat de EU en Turkije kritisch zijn voor elkaar, ondanks hun gezamenlijke, maar fel bekritiseerde aanpak van de vluchtelingencrisis. Maandag zei de Turkse premier Ahmet Davutoglu nog maar eens dat Turkije het akkoord alleen maar zal naleven als ook Europa zijn engagementen nakomt, vooral wat betreft de visa. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker diende hem dinsdag van repliek tijdens de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg. "Visumliberalisering is een kwestie van criteria. Die criteria zullen in het geval van Turkije niet afgezwakt worden", zei Juncker. "Turkije moet nu alle nog openstaande voorwaarden vervullen." Het akkoord zelf kan nog altijd op de instemming van Juncker rekenen. "Het plan begint te werken. Sinds het akkoord in werking trad, hebben we een scherpe daling gezien van het aantal mensen die via de Egeïsche Zee van Turkije naar Griekenland reizen." Voor de Syrische vluchtelingen in Turkije worden de levensomstandigheden beter, aldus Juncker. Ook Ahmet Davutoglu, eveneens aanwezig in Straatsburg, verdedigde de humanitaire verdiensten van het akkoord. Woensdag stelt de Europese Commissie een stand-van-zaken voor van de implementering van het Europees-Turks akkoord. (Belga)

Europa en Turkije besloten vorige maand samen de vluchtelingencrisis aan te pakken. In ruil voor de Turkse steun, toont de EU zich bereid Turken tegen eind juni visumvrij naar Europa te laten reizen en de toetredingsonderhandelingen met Turkije nieuw leven in te blazen. "Op het ogenblik dat onze relaties met de Europese Unie zich in een positieve fase bevinden wat de migranten, de opening van bepaalde (toetredings)hoofdstukken en de visa betreft, is het publiceren van zo'n rapport een provocatie", haalde Erdogan dinsdag tijdens een toespraak uit naar het Europees Parlement. In het gewraakte rapport, dat vorige week werd goedgekeurd, tonen de parlementsleden zich bezorgd over de "achteruitgang" die ze in Turkije merken op het vlak van de "onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, vrijheid van vergadering, vrijheid van meningsuiting, eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat". "Dat hier drie miljoen mensen opgevangen worden om de Europeanen niet te verstoren, wat staat daarover in dat rapport? Niets", zei Erdogan nog. Het is niet de eerste keer dat de EU en Turkije kritisch zijn voor elkaar, ondanks hun gezamenlijke, maar fel bekritiseerde aanpak van de vluchtelingencrisis. Maandag zei de Turkse premier Ahmet Davutoglu nog maar eens dat Turkije het akkoord alleen maar zal naleven als ook Europa zijn engagementen nakomt, vooral wat betreft de visa. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker diende hem dinsdag van repliek tijdens de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg. "Visumliberalisering is een kwestie van criteria. Die criteria zullen in het geval van Turkije niet afgezwakt worden", zei Juncker. "Turkije moet nu alle nog openstaande voorwaarden vervullen." Het akkoord zelf kan nog altijd op de instemming van Juncker rekenen. "Het plan begint te werken. Sinds het akkoord in werking trad, hebben we een scherpe daling gezien van het aantal mensen die via de Egeïsche Zee van Turkije naar Griekenland reizen." Voor de Syrische vluchtelingen in Turkije worden de levensomstandigheden beter, aldus Juncker. Ook Ahmet Davutoglu, eveneens aanwezig in Straatsburg, verdedigde de humanitaire verdiensten van het akkoord. Woensdag stelt de Europese Commissie een stand-van-zaken voor van de implementering van het Europees-Turks akkoord. (Belga)