Zijn eedaflegging voor het parlement afgelopen namiddag was de laatste stap voor de overgang van een parlementair naar een presidentieel systeem. Dat systeem biedt Erdogan grote macht. Hij benoemt naar eigen goeddunken ministers en vicepresident en kan per decreet regeren. De functie van premier is afgeschaft. Mogelijk wilde Erdogan in zijn toespraak de zorgen over zijn almacht aan het hoofd van de staat milderen. Hij wil de president van alle 81 miljoen Turken zijn, klinkt het. "We zullen garanderen dat al onze burgers al hun rechten, vrijheden en van de rijkdom van ons land kunnen genieten, onafhankelijk van hun afkomst of hun geloofsovertuiging (...)", beloofde hij nog. In de verkiezingsstrijd had Erdogan aangekondigd een eind te maken aan de noodtoestand, die sinds de couppoging van 2016 van kracht is. Onder die uitzonderingstoestand werden de fundamentele rechten van de Turken beperkt en verloren tienduizenden mensen hun baan of verdwenen in de gevangenis. Zondag nog had Erdogan met een nieuw decreet nog eens 18.000 ambtenaren laten ontslaan. (Belga)

Zijn eedaflegging voor het parlement afgelopen namiddag was de laatste stap voor de overgang van een parlementair naar een presidentieel systeem. Dat systeem biedt Erdogan grote macht. Hij benoemt naar eigen goeddunken ministers en vicepresident en kan per decreet regeren. De functie van premier is afgeschaft. Mogelijk wilde Erdogan in zijn toespraak de zorgen over zijn almacht aan het hoofd van de staat milderen. Hij wil de president van alle 81 miljoen Turken zijn, klinkt het. "We zullen garanderen dat al onze burgers al hun rechten, vrijheden en van de rijkdom van ons land kunnen genieten, onafhankelijk van hun afkomst of hun geloofsovertuiging (...)", beloofde hij nog. In de verkiezingsstrijd had Erdogan aangekondigd een eind te maken aan de noodtoestand, die sinds de couppoging van 2016 van kracht is. Onder die uitzonderingstoestand werden de fundamentele rechten van de Turken beperkt en verloren tienduizenden mensen hun baan of verdwenen in de gevangenis. Zondag nog had Erdogan met een nieuw decreet nog eens 18.000 ambtenaren laten ontslaan. (Belga)