"Het is de verleiding van onze tijd om alles te willen en het meteen te willen. Onze vrijheid is niet absoluut en niet zonder beperkingen. De jongeren die de voorbije weken manifesteerden in de straten van Brussel en andere steden tonen het ons: we hebben niet het recht om om het even wat te doen met de schepping. En dat geldt niet enkel voor de ecologische problematiek", aldus kardinaal De Kesel. De kardinaal waarschuwde ook voor een ongebreidelde economische groei. "Die creëert ook grotere onrechtvaardigheid en steeds groeiende ongelijkheid. Ook de drang naar steeds meer consumptie bedreigt de kwaliteit van ons menszijn en onze cultuur. Het maakt ons zelfgenoegzaam en onverschillig voor de grote uitdagingen van onze tijd." Tot slot blikte de kardinaal ook terug op de voorbije top in het Vaticaan over het seksueel misbruik in pastorale relaties. Hij sprak daarbij zijn uitdrukkelijke steun uit voor de wijze waarop paus Franciscus de katholieke Kerk wil vernieuwen en hervormen. "Zijn wijze om zich uit te drukken en te handelen, getuigt van een diep verlangen naar vernieuwing en hervorming van de Kerk. Hij wordt niet ontzien van beproevingen. Recentelijk (...) toonde hij nog eens hoezeer het drama van seksueel misbruik ernstig genomen moet worden en hoe urgent een conversie van de Kerk is." (Belga)

"Het is de verleiding van onze tijd om alles te willen en het meteen te willen. Onze vrijheid is niet absoluut en niet zonder beperkingen. De jongeren die de voorbije weken manifesteerden in de straten van Brussel en andere steden tonen het ons: we hebben niet het recht om om het even wat te doen met de schepping. En dat geldt niet enkel voor de ecologische problematiek", aldus kardinaal De Kesel. De kardinaal waarschuwde ook voor een ongebreidelde economische groei. "Die creëert ook grotere onrechtvaardigheid en steeds groeiende ongelijkheid. Ook de drang naar steeds meer consumptie bedreigt de kwaliteit van ons menszijn en onze cultuur. Het maakt ons zelfgenoegzaam en onverschillig voor de grote uitdagingen van onze tijd." Tot slot blikte de kardinaal ook terug op de voorbije top in het Vaticaan over het seksueel misbruik in pastorale relaties. Hij sprak daarbij zijn uitdrukkelijke steun uit voor de wijze waarop paus Franciscus de katholieke Kerk wil vernieuwen en hervormen. "Zijn wijze om zich uit te drukken en te handelen, getuigt van een diep verlangen naar vernieuwing en hervorming van de Kerk. Hij wordt niet ontzien van beproevingen. Recentelijk (...) toonde hij nog eens hoezeer het drama van seksueel misbruik ernstig genomen moet worden en hoe urgent een conversie van de Kerk is." (Belga)