De Kamer heeft een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers van het drama in Luik. Premier Elio Di Rupo, Kamervoorzitter André Flahaut en alle partijen drukten hun afschuw uit over het gebeurde en betuigden hun medeleven met de slachtoffers en hun familie.

De eerste minister benadrukte dat veiligheid een absolute prioriteit is voor zijn regering en herhaalde dat zijn ploeg de illegale wapenhandel en de financiering van de misdaad gaat aanpakken. Veelplegers zullen ook beter worden opgevolgd. Di Rupo had het in het halfrond van de Kamer over een "een barbaarse daad" en een "echte tragedie" en betuigde nogmaals zijn medeleven aan de slachtoffers en hun familie. Er komt voor hen in Luik

ten gepasten tijde nog een herdenkingsplechtigheid. Hij sprak de hoop uit dat de gewonden die momenteel nog in het ziekenhuis liggen er zullen doorkomen.

De premier bedankte ook de bevoegde diensten en burgers die "in uiterst traumatiserende omstandigheden" hulp hebben geboden. "De regering prijst hun moed en toewijding. Ons land dankt van harte het uitzonderlijke werk dat zij hebben verricht", luidde het. Volgens de kersverse federale regeringsleider ging het om een geïsoleerde daad die niets te maken had met terrorisme of extremisme. De motivatie van de dader is wel nog onbekend.

Er moeten wel lessen worden getrokken uit het drama en de zwakheden in het systeem dienen te worden blootgelegd, beklemtoonde Di Rupo. De PS'er hamerde erop dat veiligheid een prioriteit is voor zijn regering. Hij herinnerde aan het actieplan dat het kernkabinet opmaakte en waarschuwde net zoals enkele Kamerleden voor overhaaste maatregelen die op het terrein weinig effect sorteren. De kersverse premier ziet wel al vijf werkpunten waaraan gewerkt kan worden.

Vijf werkpunten

1. Di Rupo I wil de illegale wapenhandel en het bezit van zware wapens (oorlogswapens) aanpakken. Bedoeling is dat het nationaal veiligheidsplan 2012-2015 meer aandacht zal besteden aan het fenomeen en dat wapenbezit beter in kaart wordt gebracht. Indien nodig zal de wetgeving terzake worden aangepast.

2. De eerste minister vindt ook dat de EU-lidstaten hun beleid terzake beter op elkaar moeten afstemmen.

3. Di Rupo wil daarnaast de financiering van de (georganiseerde) misdaad droogleggen. Hij denkt daarbij aan drugsgeld en geld afkomstig uit prostitutie.

4. De regering wil ook nagaan of de wetgeving adequaat is om recidivisten aan te pakken.

5. Tot slot wil de premier werk maken van meer preventie en een betere informatie-uitwisseling tussen de verschillende diensten die de veelplegers moeten opvolgen.

(Belga/INM)

De Kamer heeft een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers van het drama in Luik. Premier Elio Di Rupo, Kamervoorzitter André Flahaut en alle partijen drukten hun afschuw uit over het gebeurde en betuigden hun medeleven met de slachtoffers en hun familie. De eerste minister benadrukte dat veiligheid een absolute prioriteit is voor zijn regering en herhaalde dat zijn ploeg de illegale wapenhandel en de financiering van de misdaad gaat aanpakken. Veelplegers zullen ook beter worden opgevolgd. Di Rupo had het in het halfrond van de Kamer over een "een barbaarse daad" en een "echte tragedie" en betuigde nogmaals zijn medeleven aan de slachtoffers en hun familie. Er komt voor hen in Luik ten gepasten tijde nog een herdenkingsplechtigheid. Hij sprak de hoop uit dat de gewonden die momenteel nog in het ziekenhuis liggen er zullen doorkomen. De premier bedankte ook de bevoegde diensten en burgers die "in uiterst traumatiserende omstandigheden" hulp hebben geboden. "De regering prijst hun moed en toewijding. Ons land dankt van harte het uitzonderlijke werk dat zij hebben verricht", luidde het. Volgens de kersverse federale regeringsleider ging het om een geïsoleerde daad die niets te maken had met terrorisme of extremisme. De motivatie van de dader is wel nog onbekend. Er moeten wel lessen worden getrokken uit het drama en de zwakheden in het systeem dienen te worden blootgelegd, beklemtoonde Di Rupo. De PS'er hamerde erop dat veiligheid een prioriteit is voor zijn regering. Hij herinnerde aan het actieplan dat het kernkabinet opmaakte en waarschuwde net zoals enkele Kamerleden voor overhaaste maatregelen die op het terrein weinig effect sorteren. De kersverse premier ziet wel al vijf werkpunten waaraan gewerkt kan worden.Vijf werkpunten 1. Di Rupo I wil de illegale wapenhandel en het bezit van zware wapens (oorlogswapens) aanpakken. Bedoeling is dat het nationaal veiligheidsplan 2012-2015 meer aandacht zal besteden aan het fenomeen en dat wapenbezit beter in kaart wordt gebracht. Indien nodig zal de wetgeving terzake worden aangepast. 2. De eerste minister vindt ook dat de EU-lidstaten hun beleid terzake beter op elkaar moeten afstemmen. 3. Di Rupo wil daarnaast de financiering van de (georganiseerde) misdaad droogleggen. Hij denkt daarbij aan drugsgeld en geld afkomstig uit prostitutie. 4. De regering wil ook nagaan of de wetgeving adequaat is om recidivisten aan te pakken. 5. Tot slot wil de premier werk maken van meer preventie en een betere informatie-uitwisseling tussen de verschillende diensten die de veelplegers moeten opvolgen. (Belga/INM)