Moet er een vermogensbelasting komen?

DE BATSELIER: Ik denk dat er bij zo'n operatie geen taboes mogen zijn. Voor er van een vermogensbelasting sprake kan zijn, moet je een vermogenskadaster hebben en dat bestaat nu alleen voor het vastgoed. Maar je zou wel belastingen kunnen innen op de winsten, de meerwaarden uit vermogens. Als je tot een rechtvaardige belastingverdeling wilt komen en je wilt de belasting op arbeid verlagen, is zo'n vermogenswinstbelasting een optie, naast de beperking van de vele fiscale aftrekken, van de schijnvennootschappen, enzovoorts.

Ontsnapt de sociale zekerheid aan besparingen?

DE BATSELIER: Als je weet dat we zo'n 17 tot 20 miljard moeten vinden, zal ook in de sociale zekerheid moeten worden bespaard. De groei van de gezondheidsuitgaven kan beperkter dan vandaag. Maar als we erin slagen om meer mensen aan het werk te krijgen, moet die sociale zekerheid minder uitkeren én ontvangt ze meer inkomsten. Dan hoef je minder te besparen. Om meer mensen aan het werk te krijgen, kun je de bijdrage op arbeid verminderen, zodat het aanwerven van personeel aantrekkelijker wordt. En tegelijkertijd pleit ik voor een streng activeringsbeleid, want niemand mag zich in de werkloosheid nestelen. Wie een job weigert die bij zijn capaciteiten past, moet streng gestraft worden.

Moet de werkloosheidssteun in de tijd worden beperkt?

DE BATSELIER: Daar ben ik niet voor, want in die landen waar dat systeem bestaat worden de mensen gewoon versast naar een ander deel van de sociale zekerheid, naar de gezondheids-of bijstandssector.

Moet de wettelijke pensioenleeftijd worden opgetrokken van 65 naar 70 jaar? DE BATSELIER: Toen de wettelijke pensioenleeftijd werd vastgelegd, lag onze levensverwachting nog niet zo hoog als vandaag. Als onze levensverwachting blijft stijgen, zal uiteraard op termijn deze pensioengerechtigde leeftijd mee moeten verhogen of het aantal jaren dat men werkzaam moet zijn om pensioengerechtigd te zijn. Vandaag zijn echter te weinig mensen tussen 55 en 65 jaar nog aan het werk. Dit is onhoudbaar en ik zou al blij zijn als onze gemiddelde pensioenleeftijd, die nu 60-61 jaar bedraagt, dichter bij de wettelijke pensioenleeftijd komt te liggen.

Door te belonen en te straffen?

DE BATSELIER: Ik vind dat je een bonus mag krijgen als je langer dan je 62e werkt, en als je stopt voor je 63 bent, moet daar een malus aan verbonden zijn. Dat is ook een oefening waar we niet langer omheen kunnen. (EWP)

Moet er een vermogensbelasting komen? DE BATSELIER: Ik denk dat er bij zo'n operatie geen taboes mogen zijn. Voor er van een vermogensbelasting sprake kan zijn, moet je een vermogenskadaster hebben en dat bestaat nu alleen voor het vastgoed. Maar je zou wel belastingen kunnen innen op de winsten, de meerwaarden uit vermogens. Als je tot een rechtvaardige belastingverdeling wilt komen en je wilt de belasting op arbeid verlagen, is zo'n vermogenswinstbelasting een optie, naast de beperking van de vele fiscale aftrekken, van de schijnvennootschappen, enzovoorts. Ontsnapt de sociale zekerheid aan besparingen? DE BATSELIER: Als je weet dat we zo'n 17 tot 20 miljard moeten vinden, zal ook in de sociale zekerheid moeten worden bespaard. De groei van de gezondheidsuitgaven kan beperkter dan vandaag. Maar als we erin slagen om meer mensen aan het werk te krijgen, moet die sociale zekerheid minder uitkeren én ontvangt ze meer inkomsten. Dan hoef je minder te besparen. Om meer mensen aan het werk te krijgen, kun je de bijdrage op arbeid verminderen, zodat het aanwerven van personeel aantrekkelijker wordt. En tegelijkertijd pleit ik voor een streng activeringsbeleid, want niemand mag zich in de werkloosheid nestelen. Wie een job weigert die bij zijn capaciteiten past, moet streng gestraft worden. Moet de werkloosheidssteun in de tijd worden beperkt? DE BATSELIER: Daar ben ik niet voor, want in die landen waar dat systeem bestaat worden de mensen gewoon versast naar een ander deel van de sociale zekerheid, naar de gezondheids-of bijstandssector. Moet de wettelijke pensioenleeftijd worden opgetrokken van 65 naar 70 jaar? DE BATSELIER: Toen de wettelijke pensioenleeftijd werd vastgelegd, lag onze levensverwachting nog niet zo hoog als vandaag. Als onze levensverwachting blijft stijgen, zal uiteraard op termijn deze pensioengerechtigde leeftijd mee moeten verhogen of het aantal jaren dat men werkzaam moet zijn om pensioengerechtigd te zijn. Vandaag zijn echter te weinig mensen tussen 55 en 65 jaar nog aan het werk. Dit is onhoudbaar en ik zou al blij zijn als onze gemiddelde pensioenleeftijd, die nu 60-61 jaar bedraagt, dichter bij de wettelijke pensioenleeftijd komt te liggen. Door te belonen en te straffen? DE BATSELIER: Ik vind dat je een bonus mag krijgen als je langer dan je 62e werkt, en als je stopt voor je 63 bent, moet daar een malus aan verbonden zijn. Dat is ook een oefening waar we niet langer omheen kunnen. (EWP)