Het project werd eind december vorig jaar uitgetest. Nu is er een protocolakkoord over afgesloten en zullen de betrokken lokale politiezones op de hoogte worden gebracht. De camera's zouden in de lente geïnstalleerd moeten zijn. Tijdens die proefperiode, van 24 tot 29 december, reed twee derde van de automobilisten te snel. De snelheidslimiet in de tunnel bedraagt 50 km/uur. Van de 68.658 gecontroleerde voertuigen reden er 41.574 te snel. De toegelaten snelheid werd vorig jaar teruggebracht van 70 tot 50 km/uur omdat de Leopold II-tunnel een belangrijke verbinding is tussen de Basiliek van Koekelberg en de Kleine Ring. Het zal de eerste keer zijn dat er een trajectcontrolesysteem wordt gebruikt in het Brussels gewest. (Belga)

Het project werd eind december vorig jaar uitgetest. Nu is er een protocolakkoord over afgesloten en zullen de betrokken lokale politiezones op de hoogte worden gebracht. De camera's zouden in de lente geïnstalleerd moeten zijn. Tijdens die proefperiode, van 24 tot 29 december, reed twee derde van de automobilisten te snel. De snelheidslimiet in de tunnel bedraagt 50 km/uur. Van de 68.658 gecontroleerde voertuigen reden er 41.574 te snel. De toegelaten snelheid werd vorig jaar teruggebracht van 70 tot 50 km/uur omdat de Leopold II-tunnel een belangrijke verbinding is tussen de Basiliek van Koekelberg en de Kleine Ring. Het zal de eerste keer zijn dat er een trajectcontrolesysteem wordt gebruikt in het Brussels gewest. (Belga)