De onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie kunnen pas van start gaan nadat premier Theresa May het fameuze artikel 50 van het Europese verdrag heeft geactiveerd. Ze heeft aangegeven dat voor eind maart te doen. Vier tot vijf weken later komen de Europese leiders bijeen om richtsnoeren vast te leggen die de Europese Commissie moet volgen tijdens de onderhandelingen met de Britse regering, zo deelde Muscat mee. Malta behartigt tot juli het voorzitterschap van de Europese ministerraden. Het is de eerste keer voor het kleine eiland, en volgens Muscat "de ironie van de geschiedenis" dat de vroegere Britse kolonisator en pleitbezorger van het Maltese lidmaatschap precies tijdens het Maltese voorzitterschap formeel zal verzoeken om de Europese Unie te verlaten. Muscat beloofde de Britten "a fair deal", maar één "die noodzakelijkerwijs minderwaardig moet zijn aan het lidmaatschap". "Dat mag voor niemand een verrassing heten. Wie het tegendeel denkt, is onthecht van de realiteit", aldus de Maltees. Hij beklemtoonde dat de 27 andere lidstaten verenigd aan de onderhandelingstafel komen. "Niet vanuit antagonisme, maar vanuit het geloof in de kernprincipes van het Europese project." Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker van zijn kant beloofde dat hij "alles zal doen om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen uitmonden in een evenwichtig akkoord". Tot genoegen van het Europees Parlement beloofde Muscat ook het halfrond volop te betrekken bij de onderhandelingen. "Ik ken het parlement een beetje", aldus het oud-Europarlementslid, "en ik weet dat het niet de beste keuze zou zijn om het parlement niet te laten aanschuiven." Het Europees Parlement moet het uiteindelijke akkoord met Groot-Brittannië goedkeuren. (Belga)

De onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie kunnen pas van start gaan nadat premier Theresa May het fameuze artikel 50 van het Europese verdrag heeft geactiveerd. Ze heeft aangegeven dat voor eind maart te doen. Vier tot vijf weken later komen de Europese leiders bijeen om richtsnoeren vast te leggen die de Europese Commissie moet volgen tijdens de onderhandelingen met de Britse regering, zo deelde Muscat mee. Malta behartigt tot juli het voorzitterschap van de Europese ministerraden. Het is de eerste keer voor het kleine eiland, en volgens Muscat "de ironie van de geschiedenis" dat de vroegere Britse kolonisator en pleitbezorger van het Maltese lidmaatschap precies tijdens het Maltese voorzitterschap formeel zal verzoeken om de Europese Unie te verlaten. Muscat beloofde de Britten "a fair deal", maar één "die noodzakelijkerwijs minderwaardig moet zijn aan het lidmaatschap". "Dat mag voor niemand een verrassing heten. Wie het tegendeel denkt, is onthecht van de realiteit", aldus de Maltees. Hij beklemtoonde dat de 27 andere lidstaten verenigd aan de onderhandelingstafel komen. "Niet vanuit antagonisme, maar vanuit het geloof in de kernprincipes van het Europese project." Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker van zijn kant beloofde dat hij "alles zal doen om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen uitmonden in een evenwichtig akkoord". Tot genoegen van het Europees Parlement beloofde Muscat ook het halfrond volop te betrekken bij de onderhandelingen. "Ik ken het parlement een beetje", aldus het oud-Europarlementslid, "en ik weet dat het niet de beste keuze zou zijn om het parlement niet te laten aanschuiven." Het Europees Parlement moet het uiteindelijke akkoord met Groot-Brittannië goedkeuren. (Belga)