Wie in Vlaanderen ontbost, is verplicht ofwel te compenseren door nieuwe bossen aan te leggen, ofwel een bijdrage te storten in het Boscompensatiefonds. Met dat geld koopt de Vlaamse overheid dan zelf gronden aan om bossen te planten. Dat gebeurde in het verleden echter onvoldoende, waardoor er eind 2015 maar liefst 7,7 miljoen euro in dat fonds zat. Minister Schauvliege stelde zich vorig jaar tot doel geschikte terreinen aan te kopen en dus de historische bebossingsachterstand weg te werken. En dat is vandaag gebeurd", aldus de minister. Ook het geld dat vorig jaar in het fonds gestopt werd, 3,2 miljoen euro, is bijna volledig uitgegeven aan nieuwe bebossing. "We hebben voor 10,2 miljoen euro 215 hectare gronden aangekocht die nu bebost zullen worden", aldus Schauvliege. Het gaat in totaal om twaalf terreinen van lokale besturen en private ondernemers die reageerden op de projectoproep van de Vlaamse overheid. Dat zijn zowel uitbreidingen van bestaande bossen, aanleg van nieuwe bossen als uitbreidingen van speel- en geboortebossen. (Belga)

Wie in Vlaanderen ontbost, is verplicht ofwel te compenseren door nieuwe bossen aan te leggen, ofwel een bijdrage te storten in het Boscompensatiefonds. Met dat geld koopt de Vlaamse overheid dan zelf gronden aan om bossen te planten. Dat gebeurde in het verleden echter onvoldoende, waardoor er eind 2015 maar liefst 7,7 miljoen euro in dat fonds zat. Minister Schauvliege stelde zich vorig jaar tot doel geschikte terreinen aan te kopen en dus de historische bebossingsachterstand weg te werken. En dat is vandaag gebeurd", aldus de minister. Ook het geld dat vorig jaar in het fonds gestopt werd, 3,2 miljoen euro, is bijna volledig uitgegeven aan nieuwe bebossing. "We hebben voor 10,2 miljoen euro 215 hectare gronden aangekocht die nu bebost zullen worden", aldus Schauvliege. Het gaat in totaal om twaalf terreinen van lokale besturen en private ondernemers die reageerden op de projectoproep van de Vlaamse overheid. Dat zijn zowel uitbreidingen van bestaande bossen, aanleg van nieuwe bossen als uitbreidingen van speel- en geboortebossen. (Belga)