Sciensano beheert het netwerk van peilartsen, peillaboratoria en peilziekenhuizen, dat het continu op de hoogte houdt over het aantal huisartsconsultaties voor griepklachten: koorts, hoest, spierpijn, vermoeidheid. Deze gegevens verzamelt Sciensano het hele jaar, waardoor de experten de intensiteit en de ernst van de griepactiviteit en de impact hiervan op de bevolking week tot week kunnen volgen. Tot nu toe heeft Sciensano nauwelijks positieve labotesten voor griep gezien in België. Sinds oktober 2020 heeft het netwerk van peillaboratoria maar 14 positieve testen gezien, terwijl dat er in voorgaande jaren duizenden waren. Ook de andere peilnetwerken (woonzorgcentra, ziekenhuisopnames) rapporteerden nog geen positief staal voor het griepvirus. Er is op dit moment dus nog zeker geen sprake van een griepepidemie, benadrukt Sciensano. Het lage aantal griepinfecties is volgens Sciensano waarschijnlijk deels een gevolg van de geldende preventie- en hygiëne maatregelen tegen COVID-19: we wassen vaker onze handen, houden afstand en dragen een mondmasker. Maatregelen die niet enkel helpen om de overdracht van COVID-19 in te perken, maar ook de griep. Bovendien werden deze herfst meer mensen gevaccineerd tegen griep dan gewoonlijk. Het abnormaal hoge aantal huisartsconsultaties voor griepklachten in de afgelopen zomer en herfst kan op dit moment niet verklaard worden door het griepvirus, maar wel door de COVID-19-epidemie. Al sinds eind augustus is de positiviteitsgraad voor SARS-CoV-2 vrijwel elke week hoger dan 20 procent. De piek van de COVID-19-epidemie eind oktober viel ook samen met een piek van huisartsconsultaties voor griepachtige klachten en met een stijging van de positiviteitsgraad voor SARS-CoV-2 tot 80 procent onder deze patiënten. De voorlopige afwezigheid van een seizoensgriepepidemie is niet enkel te zien in België, maar ook in Europa en de rest van de wereld. Ook het aantal labotesten voor andere luchtweginfecties, waaronder RSV, die eveneens gemonitord worden door de peillaboratoria, bleef deze winter tot nu toe veel lager dan gewoonlijk. (Belga)

Sciensano beheert het netwerk van peilartsen, peillaboratoria en peilziekenhuizen, dat het continu op de hoogte houdt over het aantal huisartsconsultaties voor griepklachten: koorts, hoest, spierpijn, vermoeidheid. Deze gegevens verzamelt Sciensano het hele jaar, waardoor de experten de intensiteit en de ernst van de griepactiviteit en de impact hiervan op de bevolking week tot week kunnen volgen. Tot nu toe heeft Sciensano nauwelijks positieve labotesten voor griep gezien in België. Sinds oktober 2020 heeft het netwerk van peillaboratoria maar 14 positieve testen gezien, terwijl dat er in voorgaande jaren duizenden waren. Ook de andere peilnetwerken (woonzorgcentra, ziekenhuisopnames) rapporteerden nog geen positief staal voor het griepvirus. Er is op dit moment dus nog zeker geen sprake van een griepepidemie, benadrukt Sciensano. Het lage aantal griepinfecties is volgens Sciensano waarschijnlijk deels een gevolg van de geldende preventie- en hygiëne maatregelen tegen COVID-19: we wassen vaker onze handen, houden afstand en dragen een mondmasker. Maatregelen die niet enkel helpen om de overdracht van COVID-19 in te perken, maar ook de griep. Bovendien werden deze herfst meer mensen gevaccineerd tegen griep dan gewoonlijk. Het abnormaal hoge aantal huisartsconsultaties voor griepklachten in de afgelopen zomer en herfst kan op dit moment niet verklaard worden door het griepvirus, maar wel door de COVID-19-epidemie. Al sinds eind augustus is de positiviteitsgraad voor SARS-CoV-2 vrijwel elke week hoger dan 20 procent. De piek van de COVID-19-epidemie eind oktober viel ook samen met een piek van huisartsconsultaties voor griepachtige klachten en met een stijging van de positiviteitsgraad voor SARS-CoV-2 tot 80 procent onder deze patiënten. De voorlopige afwezigheid van een seizoensgriepepidemie is niet enkel te zien in België, maar ook in Europa en de rest van de wereld. Ook het aantal labotesten voor andere luchtweginfecties, waaronder RSV, die eveneens gemonitord worden door de peillaboratoria, bleef deze winter tot nu toe veel lager dan gewoonlijk. (Belga)