Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) gaf vorige week donderdag een in der haast bijeengeroepen persconferentie over een incident dat eerder die dag had plaatsgevonden op de Meir. Het gonsde op dat moment - niet in het minst onder journalisten - van de geruchten over een mogelijk verijdelde aanslag. Op de persconferentie hielden De Wever en korpschef Serge Muyters zich aan een kort lijstje naakte feiten, speculaties werden meteen de kop ingedrukt als voorbarig.
...

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) gaf vorige week donderdag een in der haast bijeengeroepen persconferentie over een incident dat eerder die dag had plaatsgevonden op de Meir. Het gonsde op dat moment - niet in het minst onder journalisten - van de geruchten over een mogelijk verijdelde aanslag. Op de persconferentie hielden De Wever en korpschef Serge Muyters zich aan een kort lijstje naakte feiten, speculaties werden meteen de kop ingedrukt als voorbarig. Het was het begin van een week waarin De Wever een zeldzame keer vol in de verdediging moest: het parket wou immers liever niet dat die persconferentie er kwam - al werd er wel gezegd dat de communicatie met het parket was afgestemd. Dat was buiten Justitieminister Koen Geens (CD&V) gerekend, die gisteren bekend maakte dat het parket een verbod had opgelegd om te communiceren over informatie die deel van het onderzoek uitmaakte. Het kon de burgemeester uiteraard niet verbieden om te communiceren over de verhoogde waakzaamheid in de stad, maar ook daar stond het parket niet voor te springen. Als het incident echt een verijdelde aanslag was geweest, zou verdere communicatie gevolgen kunnen hebben voor de acties van eventuele handlangers. Precies daarom wilden sp.a, Groen en coalitiepartner CD&V vandaag tekst en uitleg van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Die had namelijk gezegd dat de persconferentie gebeurde in samenspraak met het parket. 'Er is een waarheid-Jambon, en een waarheid-Geens. Welke is het nu?' vroeg Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke zich af. Raf Terwingen (CD&V) beargumenteerde dat De Wever het gebruikelijke protocol voor de omgang met delicate informatie niet gevolgd had.Jambon probeerde zijn partijgenoot uit de wind te zetten door een strikt onderscheid te maken tussen de verklaringen van De Wever en korpschef Muyters. 'Wat de burgemeester betreft: er is contact geweest met het parket dat liever geen communicatie had - maar er de is scheiding der machten.' Met andere woorden, de burgemeester kon geen verbod opgelegd worden.Over het spreekverbod voor de korpschef sprak Jambon van een welles-nietesspelletje. 'Als er een formeel verbod was, zal daar een schriftelijk spoor van zijn,' orakelde hij - een uitspraak waar buiten N-VA weinig parlementairen mee gediend waren. 'Dit is de 21e eeuw: verwacht u dat het parket in zo'n situatie niet belt maar zich aan de schrijfmachine gaat zetten?' repliceerde Van Hecke. In ieder geval was de inhoud van de persconferentie volgens Jambon zo algemeen dat er van een gevaar voor de veiligheid absoluut geen sprake was. 'In de informatie van het parket stond drie keer meer info. Waar gaat dit over?' 'Voor zijn moment de gloire heeft de burgemeester de veiligheid van de burgers op het spel gezet,' kaatste Van Hecke de bal nog terug. 'Veiligheid is te belangrijk om politieke spelletjes te spelen,' besloot sp.a'er Alain Top vervolgens. Het leverde hen beiden cynisch hoongelach van de N-VA-fractie op, maar bij coalitiepartner CD&V was nergens een glimlach te bespeuren.