De tijd dat abdijen ongenaakbaar waren en deden wat ze wilden is lang voorbij. Ze zijn nu onderhevig aan dezelfde wetmatigheden als de rest van de maatschappij.

De abdij van Averbode heeft een lange traditie - ze ontstond in 1134 - en is vandaag een van de actiefste religieuze instellingen in ons land, met een norbertijnengemeenschap van 77 leden en een uitgeverij waar ongeveer 125 mensen werken. Daarenboven is ze het middelpunt van een uitgestrekte zone voor zachte recreatie, voor mensen die vooral de rust zoeken, van de abdij en de bossen en de dreven in haar omgeving. Een rust die in de hand wordt gewerkt door het feit dat het domein van de abdij paalt aan grote en erkende natuurgebieden, zoals de bossen van De Merode, beheerd door de vereniging Natuurpunt.

Maar die zalige rust dreigt grondig te worden verstoord. Ondernemer Bob Verbeeck diende een aanvraag in om tegenover de abdij een grootschalig project uit de grond te stampen, met faciliteiten voor sport- en muziekevenementen, zelfs massa-evenementen. Een initiatief dat, zoals in dit soort situaties meestal het geval is, vooral verkocht wordt als gunstig voor de werkgelegenheid en de lokale economie.

Zowel de abdij als Natuurpunt diende echter een omstandig bezwaarschrift in tegen dit plan. Vierhonderd inwoners van Averbode en Okselaar deden hetzelfde, want het nieuwe project zal onder meer voor veel verkeershinder zorgen in de dorpjes. De Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening heeft de bezwaarschriften gevolgd, en heeft een negatief eindadvies uitgebracht voor het hele project.

Maar de abdij is er niet gerust op. Verbeeck is als organisator van belangrijke sportgebeurtenissen een te duchten netwerker en lobbyist. 'We hopen dat de mensen die moeten beslissen beseffen dat hier behalve ondernemerschap en werkgelegenheid nog andere waarden op het spel staan', zegt pater Marc Fierens van de abdij van Averbode. 'Het gaat om zachte waarden zoals leefbaarheid voor de inwoners van de dorpen in de omgeving, respect voor de natuur met zijn stilte en rust, en aandacht voor de uitstraling van de eeuwenoude en nog levendige abdijgemeenschap. Het voorgestelde project bedreigt een uniek stukje Vlaanderen in zijn eigenheid.'

In principe valt er binnenkort een beslissing over het dossier.

Dirk Draulans