De coronacrisis heeft duidelijk een impact gehad: een jongere op de drie (32 procent) geeft in deze enquête aan dat zijn of haar financiële situatie er sinds de coronavirusepidemie op achteruit is gegaan. En dit heeft een impact op hun levenskwaliteit: 33 procent ervaart minder plezier als gevolg van geldzorgen, 30 procent had de voorbije maand net genoeg om basisuitgaven te dekken. Voor 17 procent was zelfs dat laatste niet mogelijk. Onder de noemer Ethias Youth Solidarity Awards heeft Ethias 450.000 euro vrijgemaakt om de bijna 600 OCMW's in ons land aan te moedigen om extra initiatieven te nemen voor jongeren in een precaire financiële situatie. Olympisch judoka Matthias Casse is ambassadeur van het initiatief. Ethias roept OCMW's op om projecten in te dienen die armoede bij jongeren bestrijden. Deze projecten kunnen bijvoorbeeld gaan om culturele participatie, toegang tot onderwijs, budgetbegeleiding, enzovoort. Het totale bedrag van 450.000 euro zal worden toegekend naargelang van het aantal inwoners van de betrokken stad of gemeente. De geselecteerde projecten zullen in het voorjaar van 2022 worden bekendgemaakt. (Belga)

De coronacrisis heeft duidelijk een impact gehad: een jongere op de drie (32 procent) geeft in deze enquête aan dat zijn of haar financiële situatie er sinds de coronavirusepidemie op achteruit is gegaan. En dit heeft een impact op hun levenskwaliteit: 33 procent ervaart minder plezier als gevolg van geldzorgen, 30 procent had de voorbije maand net genoeg om basisuitgaven te dekken. Voor 17 procent was zelfs dat laatste niet mogelijk. Onder de noemer Ethias Youth Solidarity Awards heeft Ethias 450.000 euro vrijgemaakt om de bijna 600 OCMW's in ons land aan te moedigen om extra initiatieven te nemen voor jongeren in een precaire financiële situatie. Olympisch judoka Matthias Casse is ambassadeur van het initiatief. Ethias roept OCMW's op om projecten in te dienen die armoede bij jongeren bestrijden. Deze projecten kunnen bijvoorbeeld gaan om culturele participatie, toegang tot onderwijs, budgetbegeleiding, enzovoort. Het totale bedrag van 450.000 euro zal worden toegekend naargelang van het aantal inwoners van de betrokken stad of gemeente. De geselecteerde projecten zullen in het voorjaar van 2022 worden bekendgemaakt. (Belga)