De vijzels zijn gebouwd in het West-Vlaamse Diksmuide. Elke combinatie vijzel en vijzelgoot weegt 95 ton. Elk van de vijzels kan 5 m³ water per seconde over een hoogte van meer dan 10 meter oppompen. De vijzels zijn zo groot dat een uitzonderlijk transport over de weg heel wat overlast zou veroorzaken. Daarom werden ze van bij de constructeur naar de haven van Roeselare gebracht, daar op een binnenschip geladen en vervolgens via het water naar Hasselt getransporteerd. Daar worden ze donderdag in de bouwkundige constructie geplaatst. Het Albertkanaal en de Kempense kanalen worden gevoed met water uit de Maas. Het waterdebiet van de rivier daalt echter sterk bij langdurige droge periodes, terwijl de waterbehoefte er door de toename van de scheepvaarttrafiek alsmaar stijgt. Met de bouw van de gecombineerde pompinstallaties wil De Vlaamse Waterweg nv waterschaarste vermijden. Water dat gebruikt wordt voor het versassen van schepen, kan zo tijdens periodes van waterschaarste terug naar het bovenpand worden gepompt, waardoor het schutverlies beperkt blijft. Na Diepenbeek, Hasselt, Olen en Ham volgen later nog installaties in Genk en Wijnegem. "Diepenbeek is de vierde sluis op het Albertkanaal waar een gecombineerde pompinstallatie-waterkrachtcentrale wordt gebouwd. In 2021 en 2022 samen is 18 miljoen voorzien voor de bouw van de twee resterende pompinstallaties-waterkrachtcentrales aan de sluizencomplexen van het Albertkanaal in Genk en Wijnegem, en 9 miljoen voorzien voor de bouw van pompinstallaties langs het Kanaal Brussel- Charleroi en de Durme ter hoogte van Groot Broek", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). De gecombineerde pompinstallaties en waterkrachtcentrales kunnen water in twee richtingen verplaatsen door te pompen of te turbineren. Aan het maximaal debiet van 15 m³/sec wordt er 1 megawatt aan groene stroom opgewekt. Dat is voldoende om gedurende 1 jaar circa 1.500 gezinnen van elektriciteit te voorzien. De schroeven hebben tevens een 'visvriendelijk' karakter. De kuip waarin de schroeven draaien, sluit zeer nauw aan bij de schroeven waardoor een geen negatief 'mes-effect' optreedt voor vissen. "Dankzij het concept van een gecombineerde pompinstallatie-waterkrachtcentrale kunnen de installaties in periodes dat er voldoende water beschikbaar is, worden gebruikt om stroom te produceren uit waterkracht voor ongeveer 1.500 gezinnen", aldus minister Peeters. "De installatie draagt op die manier ook bij tot het realiseren van de Vlaamse doelstellingen op het vlak van de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen." Tijdens het invaren en plaatsen van de schroeven wordt vandaag één rijstrook van de sluisbrug afgesloten voor het verkeer. Daarnaast worden er verkeerslichten geplaatst zodat het verkeer beurtelings over de brug kan. Zo kunnen kijklustigen vanop de afgesloten rijstrook veilig het invaren en plaatsen van de schroeven volgen. De kostprijs van de installatie bedraagt 8 miljoen euro. De werken duren tot begin 2022. (Belga)

De vijzels zijn gebouwd in het West-Vlaamse Diksmuide. Elke combinatie vijzel en vijzelgoot weegt 95 ton. Elk van de vijzels kan 5 m³ water per seconde over een hoogte van meer dan 10 meter oppompen. De vijzels zijn zo groot dat een uitzonderlijk transport over de weg heel wat overlast zou veroorzaken. Daarom werden ze van bij de constructeur naar de haven van Roeselare gebracht, daar op een binnenschip geladen en vervolgens via het water naar Hasselt getransporteerd. Daar worden ze donderdag in de bouwkundige constructie geplaatst. Het Albertkanaal en de Kempense kanalen worden gevoed met water uit de Maas. Het waterdebiet van de rivier daalt echter sterk bij langdurige droge periodes, terwijl de waterbehoefte er door de toename van de scheepvaarttrafiek alsmaar stijgt. Met de bouw van de gecombineerde pompinstallaties wil De Vlaamse Waterweg nv waterschaarste vermijden. Water dat gebruikt wordt voor het versassen van schepen, kan zo tijdens periodes van waterschaarste terug naar het bovenpand worden gepompt, waardoor het schutverlies beperkt blijft. Na Diepenbeek, Hasselt, Olen en Ham volgen later nog installaties in Genk en Wijnegem. "Diepenbeek is de vierde sluis op het Albertkanaal waar een gecombineerde pompinstallatie-waterkrachtcentrale wordt gebouwd. In 2021 en 2022 samen is 18 miljoen voorzien voor de bouw van de twee resterende pompinstallaties-waterkrachtcentrales aan de sluizencomplexen van het Albertkanaal in Genk en Wijnegem, en 9 miljoen voorzien voor de bouw van pompinstallaties langs het Kanaal Brussel- Charleroi en de Durme ter hoogte van Groot Broek", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). De gecombineerde pompinstallaties en waterkrachtcentrales kunnen water in twee richtingen verplaatsen door te pompen of te turbineren. Aan het maximaal debiet van 15 m³/sec wordt er 1 megawatt aan groene stroom opgewekt. Dat is voldoende om gedurende 1 jaar circa 1.500 gezinnen van elektriciteit te voorzien. De schroeven hebben tevens een 'visvriendelijk' karakter. De kuip waarin de schroeven draaien, sluit zeer nauw aan bij de schroeven waardoor een geen negatief 'mes-effect' optreedt voor vissen. "Dankzij het concept van een gecombineerde pompinstallatie-waterkrachtcentrale kunnen de installaties in periodes dat er voldoende water beschikbaar is, worden gebruikt om stroom te produceren uit waterkracht voor ongeveer 1.500 gezinnen", aldus minister Peeters. "De installatie draagt op die manier ook bij tot het realiseren van de Vlaamse doelstellingen op het vlak van de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen." Tijdens het invaren en plaatsen van de schroeven wordt vandaag één rijstrook van de sluisbrug afgesloten voor het verkeer. Daarnaast worden er verkeerslichten geplaatst zodat het verkeer beurtelings over de brug kan. Zo kunnen kijklustigen vanop de afgesloten rijstrook veilig het invaren en plaatsen van de schroeven volgen. De kostprijs van de installatie bedraagt 8 miljoen euro. De werken duren tot begin 2022. (Belga)