'We voeren al meer dan 6 jaar strijd, zonder ooit enig gehoor te krijgen bij de beleidsverantwoordelijken voor migratie', zeggen de initiatiefnemers voor de betoging. 'We hebben op 10 maart een petitie gelanceerd, die intussen al door 45.251 Belgen is ondertekend. Dat zijn evenveel Belgen die hun steun uitdrukken voor een regularisatie van de honderden mensen zonder papieren die al vele jaren in België wonen.'

'De COVID-periode heeft de verwaarlozing en ontreddering van mensen zonder papieren alleen maar erger gemaakt', klinkt het verder. Nochtans is het volgens de betogers na de pandemie en de overstromingen duidelijk dat België een bijdrage van iedereen zal nodig hebben om er opnieuw bovenop te komen: 'Je kan de economie niet opnieuw lanceren en tegelijkertijd sociale fraude creëren door zwartwerken en uitbuiting van arbeiders zonder papieren toe te laten. Collectieve solidariteit en economische heropleving gaan hand in hand. De Belgische regering moet haar migratie- en asielbeleid herzien. Er is nood aan een beleid waar mensen zonder papieren de kans krijgen om zich te integreren en op een volwaardige manier te participeren aan onze maatschappij.' 'Het gaat om 150.000 mensen die in België in het verborgene leven, zonder rechten', zegt Stefan Nieuwinckel van Pax Christi Vlaanderen.

'Allemaal samen vormen die de zesde grootste stad van dit land. Voeg daar duizenden mensen bij die hen steunen en helpen, die hen onderdak, verzorging, eten geven, en dan heb je een stad zo groot als Gent. Vandaag komen al die mensen naar buiten om voor hun rechten op te komen.' Volgens de directeur van Pax Christi is er nood aan een duidelijke regularisatieprocedure, die op objectieve wijze wordt toegepast door een onafhankelijke commissie, voorgezeten door een magistraat. 'Hoe België omgaat met mensen zonder papieren, is een probleem voor de mensenrechten en de democratie', aldus nog Stefan Nieuwinckel. 'De 'sans-papiers' zijn deel van de oplossing, de regering moet met hen het gesprek aangaan.' De betoging trok van aan het Brusselse Noordstation tot aan het Albertinaplein en verliep zonder incidenten.

'We voeren al meer dan 6 jaar strijd, zonder ooit enig gehoor te krijgen bij de beleidsverantwoordelijken voor migratie', zeggen de initiatiefnemers voor de betoging. 'We hebben op 10 maart een petitie gelanceerd, die intussen al door 45.251 Belgen is ondertekend. Dat zijn evenveel Belgen die hun steun uitdrukken voor een regularisatie van de honderden mensen zonder papieren die al vele jaren in België wonen.' 'De COVID-periode heeft de verwaarlozing en ontreddering van mensen zonder papieren alleen maar erger gemaakt', klinkt het verder. Nochtans is het volgens de betogers na de pandemie en de overstromingen duidelijk dat België een bijdrage van iedereen zal nodig hebben om er opnieuw bovenop te komen: 'Je kan de economie niet opnieuw lanceren en tegelijkertijd sociale fraude creëren door zwartwerken en uitbuiting van arbeiders zonder papieren toe te laten. Collectieve solidariteit en economische heropleving gaan hand in hand. De Belgische regering moet haar migratie- en asielbeleid herzien. Er is nood aan een beleid waar mensen zonder papieren de kans krijgen om zich te integreren en op een volwaardige manier te participeren aan onze maatschappij.' 'Het gaat om 150.000 mensen die in België in het verborgene leven, zonder rechten', zegt Stefan Nieuwinckel van Pax Christi Vlaanderen. 'Allemaal samen vormen die de zesde grootste stad van dit land. Voeg daar duizenden mensen bij die hen steunen en helpen, die hen onderdak, verzorging, eten geven, en dan heb je een stad zo groot als Gent. Vandaag komen al die mensen naar buiten om voor hun rechten op te komen.' Volgens de directeur van Pax Christi is er nood aan een duidelijke regularisatieprocedure, die op objectieve wijze wordt toegepast door een onafhankelijke commissie, voorgezeten door een magistraat. 'Hoe België omgaat met mensen zonder papieren, is een probleem voor de mensenrechten en de democratie', aldus nog Stefan Nieuwinckel. 'De 'sans-papiers' zijn deel van de oplossing, de regering moet met hen het gesprek aangaan.' De betoging trok van aan het Brusselse Noordstation tot aan het Albertinaplein en verliep zonder incidenten.