De federale regering zal enkel rekening houden met benamingen die vermeld zijn in de grondwet. Dat antwoordde aftredend premier Yves Leterme donderdag in de Kamer op een vraag van N-VA'er Ben Weyts over de nieuwe benaming van de Franse gemeenschap.

Federatie Wallonië-Brussel

Het parlement van de Franse gemeenschap keurde woensdag een resolutie goed die de Federatie Wallonië-Brussel in het leven roept. De regering besliste donderdag om voortaan de nieuwe naam uit te dragen.

De Vlaamse regering en de N-VA veroordelen het initiatief. Vlaams minister-president Kris Peeters liet woensdag verstaan dat uitnodigingen van "die Waals-Brusselse federatie" volgens hem niet grondwettelijk zijn en dus ook niet bestaan.

Ben Weyts stelde in de Kamer dat N-VA indien nodige alle administratieve handelingen zal aanvechten. "Je zou verwachten dat men in deze cruciale fase van de onderhandelingen streeft naar sereniteit, maar dat is blijkbaar niet zo". Hij neemt het niet dat de Franstaligen Brussel opeisen en bovendien nog een stuk van Vlaanderen "inpikken".

Enkel de grondwet telt
Hij vroeg Leterme of hij zich achter het standpunt van Peeters schaart. De eerste minister noemde het niet abnormaal dat iemand zich een bijnaam toe-eigent. Hij wees er wel op dat voor de federale regering enkel de benamingen tellen die in de grondwet vermeld zijn. "Wij zullen enkel met die benamingen rekening houden", antwoordde hij.

In de Senaat

Ook in de Senaat kreeg premier Leterme een vraag over de Federatie Wallonië-Brussel van Bart Laeremans (Vlaams Belang). Premier Leterme liet zich in zijn antwoord niet onbetuigd. "Het komt in het leven nog wel eens voor dat één van je gesprekspartners, mensen of instanties zich een andere naam toemeten. Ook sommige collega's hier hebben hun naam, althans hun voornaam, laten veranderen". Met dit laatste verwees hij naar Laeremans' fractiegenoot Dewinter, die zijn voornaam Philippe in Filip liet veranderen. Maar ook hun partij veranderde haar naam van Vlaams Blok in Vlaams Belang.

Rudy Demotte in de tegenaanval

Minister-president van de Franse Gemeenschap Rudy Demotte (PS) heeft zijn verwondering uitgedrukt over de weigering van bepaalde Vlaamse partijen en gezagsdragers om de nieuwe benaming "Federatie Wallonië-Brussel" te erkennen. Hij merkte fijntjes op dat het ongrondwettelijke karakter van de naam "Vlaanderen" - die net zo goed Vlaanderen en Brussel integreert - helemaal geen probleem vormt in het noorden van het land.

Voor Demotte lijkt het duidelijk dat de problemen van de Vlaamse autoriteiten eerder te maken hebben met de erkenning van Brussel als volwaardig gewest. (Belga/INM)

De federale regering zal enkel rekening houden met benamingen die vermeld zijn in de grondwet. Dat antwoordde aftredend premier Yves Leterme donderdag in de Kamer op een vraag van N-VA'er Ben Weyts over de nieuwe benaming van de Franse gemeenschap. Federatie Wallonië-Brussel Het parlement van de Franse gemeenschap keurde woensdag een resolutie goed die de Federatie Wallonië-Brussel in het leven roept. De regering besliste donderdag om voortaan de nieuwe naam uit te dragen. De Vlaamse regering en de N-VA veroordelen het initiatief. Vlaams minister-president Kris Peeters liet woensdag verstaan dat uitnodigingen van "die Waals-Brusselse federatie" volgens hem niet grondwettelijk zijn en dus ook niet bestaan. Ben Weyts stelde in de Kamer dat N-VA indien nodige alle administratieve handelingen zal aanvechten. "Je zou verwachten dat men in deze cruciale fase van de onderhandelingen streeft naar sereniteit, maar dat is blijkbaar niet zo". Hij neemt het niet dat de Franstaligen Brussel opeisen en bovendien nog een stuk van Vlaanderen "inpikken". Enkel de grondwet telt Hij vroeg Leterme of hij zich achter het standpunt van Peeters schaart. De eerste minister noemde het niet abnormaal dat iemand zich een bijnaam toe-eigent. Hij wees er wel op dat voor de federale regering enkel de benamingen tellen die in de grondwet vermeld zijn. "Wij zullen enkel met die benamingen rekening houden", antwoordde hij. In de Senaat Ook in de Senaat kreeg premier Leterme een vraag over de Federatie Wallonië-Brussel van Bart Laeremans (Vlaams Belang). Premier Leterme liet zich in zijn antwoord niet onbetuigd. "Het komt in het leven nog wel eens voor dat één van je gesprekspartners, mensen of instanties zich een andere naam toemeten. Ook sommige collega's hier hebben hun naam, althans hun voornaam, laten veranderen". Met dit laatste verwees hij naar Laeremans' fractiegenoot Dewinter, die zijn voornaam Philippe in Filip liet veranderen. Maar ook hun partij veranderde haar naam van Vlaams Blok in Vlaams Belang. Rudy Demotte in de tegenaanval Minister-president van de Franse Gemeenschap Rudy Demotte (PS) heeft zijn verwondering uitgedrukt over de weigering van bepaalde Vlaamse partijen en gezagsdragers om de nieuwe benaming "Federatie Wallonië-Brussel" te erkennen. Hij merkte fijntjes op dat het ongrondwettelijke karakter van de naam "Vlaanderen" - die net zo goed Vlaanderen en Brussel integreert - helemaal geen probleem vormt in het noorden van het land. Voor Demotte lijkt het duidelijk dat de problemen van de Vlaamse autoriteiten eerder te maken hebben met de erkenning van Brussel als volwaardig gewest. (Belga/INM)