Luchtverontreiniging zorgt in de EU jaarlijks voor naar schatting 400.000 voortijdige overlijdens. Daarom werd een Europese richtlijn over nationale emissieplafonds (NEC) ingesteld, die als doel heeft om de impact van luchtverontreiniging op de volksgezondheid te halveren tegen 2030. Zo moeten de lidstaten de uitstoot voor zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen anders dan methaan (NMVOS), ammoniak (NH3) en fijn stof naar beneden halen. De EU-leden hadden al op 1 april 2019 kenbaar moeten maken hoe ze die doelstellingen wilden halen. Maar slechts acht landen, waaronder België, waren daar op tijd klaar mee. Meer dan anderhalf jaar later hebben Griekenland, Luxemburg en Roemenië hun programma nog altijd niet ingediend, zo betreurt het EEB. Italië heeft enkel een ontwerp ingediend. Bovendien liggen volgens EEB enkel België en Slovakije op schema om de doelstellingen voor het komende decennium te halen. België is zelfs het enige land dat op weg lijkt om ook na 2030 zijn verplichtingen na te komen. "Met onze gezondheid en ons leefmilieu die op het spel staan, is het een schandaal dat alle lidstaten - op twee na - zo ver achterblijven bij hun toezeggingen om de luchtvervuiling te verminderen", zegt Margherita Tolotto van het EEB in een persbericht. "Wij roepen de Europese Commissie op om inbreukprocedures in te leiden tegen alle lidstaten die geen geloofwaardig programma hebben ingediend." (Belga)

Luchtverontreiniging zorgt in de EU jaarlijks voor naar schatting 400.000 voortijdige overlijdens. Daarom werd een Europese richtlijn over nationale emissieplafonds (NEC) ingesteld, die als doel heeft om de impact van luchtverontreiniging op de volksgezondheid te halveren tegen 2030. Zo moeten de lidstaten de uitstoot voor zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen anders dan methaan (NMVOS), ammoniak (NH3) en fijn stof naar beneden halen. De EU-leden hadden al op 1 april 2019 kenbaar moeten maken hoe ze die doelstellingen wilden halen. Maar slechts acht landen, waaronder België, waren daar op tijd klaar mee. Meer dan anderhalf jaar later hebben Griekenland, Luxemburg en Roemenië hun programma nog altijd niet ingediend, zo betreurt het EEB. Italië heeft enkel een ontwerp ingediend. Bovendien liggen volgens EEB enkel België en Slovakije op schema om de doelstellingen voor het komende decennium te halen. België is zelfs het enige land dat op weg lijkt om ook na 2030 zijn verplichtingen na te komen. "Met onze gezondheid en ons leefmilieu die op het spel staan, is het een schandaal dat alle lidstaten - op twee na - zo ver achterblijven bij hun toezeggingen om de luchtvervuiling te verminderen", zegt Margherita Tolotto van het EEB in een persbericht. "Wij roepen de Europese Commissie op om inbreukprocedures in te leiden tegen alle lidstaten die geen geloofwaardig programma hebben ingediend." (Belga)