De meerderheid werd afgestraft, maar blijft dus wel nipt aan zet. In het olierijke Golfstaatje gaat het om groepen van nationalisten en liberalen. Er waren 29 vrouwen kandidaat bij de parlementsverkiezingen, maar geen enkele van hen haalde een zetel binnen. Slechts vijftien jaar geleden voerde Koeweit het stemrecht voor vrouwen in. Anderzijds zijn dertig parlementairen jonger dan 45 jaar, wat hoopgevend is voor de jongeren in het land die hervormingen verwachten. Anders dan in andere landen uit de regio heeft Koeweit een dynamisch politiek leven, met een parlement dat om de vier jaar verkozen wordt, en met een grote wetgevende macht. De debatten zijn er dikwijls erg levendig. Politieke partijen zijn er noch verboden, noch erkend. De kiescampagne werd gedomineerd door de strijd tegen corruptie, de jongerenwerkloosheid, vrijheid van meningsuiting, huisvesting en onderwijs. Ook is er het netelige dossier van de 'bidoens', de staatlozen, een minderheid zonder nationaliteit. De stembusslag kwam er bovendien op een moment dat de coronacrisis de olieprijzen fors liet dalen, met grote economische gevolgen voor de Golfstaten. (Belga)

De meerderheid werd afgestraft, maar blijft dus wel nipt aan zet. In het olierijke Golfstaatje gaat het om groepen van nationalisten en liberalen. Er waren 29 vrouwen kandidaat bij de parlementsverkiezingen, maar geen enkele van hen haalde een zetel binnen. Slechts vijftien jaar geleden voerde Koeweit het stemrecht voor vrouwen in. Anderzijds zijn dertig parlementairen jonger dan 45 jaar, wat hoopgevend is voor de jongeren in het land die hervormingen verwachten. Anders dan in andere landen uit de regio heeft Koeweit een dynamisch politiek leven, met een parlement dat om de vier jaar verkozen wordt, en met een grote wetgevende macht. De debatten zijn er dikwijls erg levendig. Politieke partijen zijn er noch verboden, noch erkend. De kiescampagne werd gedomineerd door de strijd tegen corruptie, de jongerenwerkloosheid, vrijheid van meningsuiting, huisvesting en onderwijs. Ook is er het netelige dossier van de 'bidoens', de staatlozen, een minderheid zonder nationaliteit. De stembusslag kwam er bovendien op een moment dat de coronacrisis de olieprijzen fors liet dalen, met grote economische gevolgen voor de Golfstaten. (Belga)