De vergunning voor de windturbine geeft een maximale tiphoogte aan van 242,5 meter. Engie en Renewi zullen in de tweede helft van 2022 beginnen met de bouw van de windmolen, die ook 55 meter rotordiameter zal meten. Engie zal met de bouw van de enorme windturbine 75 procent van de elektriciteitsbehoefte van Renewi kunnen dekken met lokaal geproduceerde hernieuwbare stroom. Het Gentse havengebied is een erg geschikte plaats voor windmolens. Niet enkel omwille van de aanwezigheid van dunbevolkte en uitgestrekte gebieden maar ook omdat ter plaatse opgewekte hernieuwbare elektriciteit rechtstreeks gebruikt kan worden door de omliggende bedrijven. Dankzij snelle technologische ontwikkelingen worden windturbines ook steeds groter en efficiënter. Tegen 2030 wil ENGIE 1.000 MW aan windenergie op land ontwikkelen. De indienstname van de windturbine van Renewi staat gepland in het eerste kwartaal van 2023. (Belga)

De vergunning voor de windturbine geeft een maximale tiphoogte aan van 242,5 meter. Engie en Renewi zullen in de tweede helft van 2022 beginnen met de bouw van de windmolen, die ook 55 meter rotordiameter zal meten. Engie zal met de bouw van de enorme windturbine 75 procent van de elektriciteitsbehoefte van Renewi kunnen dekken met lokaal geproduceerde hernieuwbare stroom. Het Gentse havengebied is een erg geschikte plaats voor windmolens. Niet enkel omwille van de aanwezigheid van dunbevolkte en uitgestrekte gebieden maar ook omdat ter plaatse opgewekte hernieuwbare elektriciteit rechtstreeks gebruikt kan worden door de omliggende bedrijven. Dankzij snelle technologische ontwikkelingen worden windturbines ook steeds groter en efficiënter. Tegen 2030 wil ENGIE 1.000 MW aan windenergie op land ontwikkelen. De indienstname van de windturbine van Renewi staat gepland in het eerste kwartaal van 2023. (Belga)