Jongeren engageren zich in groten getale voor het leefmilieu en de armoede in de wereld. Dat blijkt uit een een onderzoek van het Steunpunt Jeugd naar aanleiding van de Internationale dag van de Jeugd.

Het Steunpunt Jeugd peilde in de loop van het voorjaar bij meer dan 1.600 Vlaamse jongeren tussen 10 en 26 naar hun engagement in de maatschappij.

Daaruit blijkt volgens de organisatie dat Vlaamse jongeren vooral wakker liggen van het milieu en armoede in de wereld. Ze willen daar ook iets aan doen.

Jongeren liggen daarentegen opvallend minder wakker van armoede in hun eigen buurt. Ze geven aan dat ze niet weten of die bestaat en hoe ze daar iets kunnen aan doen.

Volgens het Steunpunt Jeugd doet driekwart van de jongeren iets voor het milieu en engageert bijna de helft van de bevraagde jongeren zich om de armoede in de wereld aan te pakken. Dat gebeurt individueel, maar vaak ook in schoolverband of vanuit een organisatie of het jeugdwerk.

Problemen die veel media-aandacht krijgen, kunnen ook bij jongeren op veel aandacht rekenen. Zo heeft de ramp in Haïti er volgens het Steunpunt Jeugd 63 procent van de bevraagde jongeren ertoe aangezet actie te ondernemen. Ze stortten geld of organiseerden acties met school of andere organisaties.

Jongeren engageren zich in groten getale voor het leefmilieu en de armoede in de wereld. Dat blijkt uit een een onderzoek van het Steunpunt Jeugd naar aanleiding van de Internationale dag van de Jeugd.Het Steunpunt Jeugd peilde in de loop van het voorjaar bij meer dan 1.600 Vlaamse jongeren tussen 10 en 26 naar hun engagement in de maatschappij.Daaruit blijkt volgens de organisatie dat Vlaamse jongeren vooral wakker liggen van het milieu en armoede in de wereld. Ze willen daar ook iets aan doen. Jongeren liggen daarentegen opvallend minder wakker van armoede in hun eigen buurt. Ze geven aan dat ze niet weten of die bestaat en hoe ze daar iets kunnen aan doen. Volgens het Steunpunt Jeugd doet driekwart van de jongeren iets voor het milieu en engageert bijna de helft van de bevraagde jongeren zich om de armoede in de wereld aan te pakken. Dat gebeurt individueel, maar vaak ook in schoolverband of vanuit een organisatie of het jeugdwerk. Problemen die veel media-aandacht krijgen, kunnen ook bij jongeren op veel aandacht rekenen. Zo heeft de ramp in Haïti er volgens het Steunpunt Jeugd 63 procent van de bevraagde jongeren ertoe aangezet actie te ondernemen. Ze stortten geld of organiseerden acties met school of andere organisaties.