Over het energiepact is al sinds de start van de federale regering sprake, maar begin januari vond pas de eerste officiële vergadering tussen de bevoegde ministers plaats. Het pact moet de energievisie van ons land voor de toekomst bepalen. De betrokken ministers Marie-Christine Marghem (federaal), Bart Tommelein (Vlaams), Christophe Lacroix (Waals) en Céline Fremault (Brussels) kwamen een werkmethode overeen om tegen eind dit jaar tot een pact te komen. Bedoeling is aan het pact een consultatieronde in twee fases vooraf te laten gaan, stelt het kwartet in een gemeenschappelijke mededeling. Tussen 3 mei en 30 juni staat een raadpleging van een honderdtal actoren uit de energiewereld geprogrammeerd, zoals de industrie, energieleveranciers, milieuverenigingen en consumentenorganisaties. Een groep die bestaat uit vertegenwoordigers van de energieadministraties moet daaruit tegen midden september een tekst distilleren. Nadien gaan de Energieministers met de tekst aan de slag om een gemeenschappelijk voorstel uit te werken, dat groen licht moet krijgen van hun respectieve regeringen. Vervolgens volgt een tweede consultatieronde bij de bevolking via een "participatieve website". Die input wordt "zoveel mogelijk" geïntegreerd om zo voor het einde van het jaar een definitieve tekst op tafel te leggen. (Belga)

Over het energiepact is al sinds de start van de federale regering sprake, maar begin januari vond pas de eerste officiële vergadering tussen de bevoegde ministers plaats. Het pact moet de energievisie van ons land voor de toekomst bepalen. De betrokken ministers Marie-Christine Marghem (federaal), Bart Tommelein (Vlaams), Christophe Lacroix (Waals) en Céline Fremault (Brussels) kwamen een werkmethode overeen om tegen eind dit jaar tot een pact te komen. Bedoeling is aan het pact een consultatieronde in twee fases vooraf te laten gaan, stelt het kwartet in een gemeenschappelijke mededeling. Tussen 3 mei en 30 juni staat een raadpleging van een honderdtal actoren uit de energiewereld geprogrammeerd, zoals de industrie, energieleveranciers, milieuverenigingen en consumentenorganisaties. Een groep die bestaat uit vertegenwoordigers van de energieadministraties moet daaruit tegen midden september een tekst distilleren. Nadien gaan de Energieministers met de tekst aan de slag om een gemeenschappelijk voorstel uit te werken, dat groen licht moet krijgen van hun respectieve regeringen. Vervolgens volgt een tweede consultatieronde bij de bevolking via een "participatieve website". Die input wordt "zoveel mogelijk" geïntegreerd om zo voor het einde van het jaar een definitieve tekst op tafel te leggen. (Belga)