De Energiehuizen werden in 2015 in het leven geroepen. Ze stonden vooral in voor de energieleningen, die na de Zesde Staatshervorming gewestelijke in plaats van federale bevoegdheid werden. De energieleningen aan 2 procent zijn er voor Vlamingen die energetische renovaties doen of investeringen in hernieuwbare energie. De sociale doelgroep leent renteloos. Vorig jaar besliste de regering om de leningen aan 2 procent vanaf 2019 af te schaffen, omdat de banken intussen betere tarieven aanbieden. De Energiehuizen blijven de renteloze leningen aanbieden, maar worden vanaf volgend jaar ook een uniek loket voor energie. Ze zullen alle Vlamingen adviseren bij hun energetische renovaties. Burgers kunnen er onder meer terecht voor energiepremies, renovatieadvies en energiescans. Tegen betaling kunnen Energiehuizen die dat willen ook adviseren rond onder meer ondersteuning bij groepsaankopen of coördinatie bij een collectieve renovatie. "De Energiehuizen zullen een belangrijke rol spelen als uniek aanspreekpunt voor al uw vragen rond energie", zegt Tommelein. (Belga)

De Energiehuizen werden in 2015 in het leven geroepen. Ze stonden vooral in voor de energieleningen, die na de Zesde Staatshervorming gewestelijke in plaats van federale bevoegdheid werden. De energieleningen aan 2 procent zijn er voor Vlamingen die energetische renovaties doen of investeringen in hernieuwbare energie. De sociale doelgroep leent renteloos. Vorig jaar besliste de regering om de leningen aan 2 procent vanaf 2019 af te schaffen, omdat de banken intussen betere tarieven aanbieden. De Energiehuizen blijven de renteloze leningen aanbieden, maar worden vanaf volgend jaar ook een uniek loket voor energie. Ze zullen alle Vlamingen adviseren bij hun energetische renovaties. Burgers kunnen er onder meer terecht voor energiepremies, renovatieadvies en energiescans. Tegen betaling kunnen Energiehuizen die dat willen ook adviseren rond onder meer ondersteuning bij groepsaankopen of coördinatie bij een collectieve renovatie. "De Energiehuizen zullen een belangrijke rol spelen als uniek aanspreekpunt voor al uw vragen rond energie", zegt Tommelein. (Belga)