Verschillende landen hebben de voorbije dagen de vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca opgeschort na een aantal meldingen van tromboses na inenting. België besliste om het vaccin wel verder te blijven gebruiken. Het Europese geneesmiddelenagentschap onderzoekt de gevallen van bloedklonters, maar ziet momenteel "geen indicaties" dat de vaccinaties aan de basis liggen. "We weten dat vele duizenden mensen jaarlijks bloedproppen ontwikkelen om verschillende redenen. We vragen de expertengroep na te gaan of er een oorzakelijk verband kan bestaan tussen de vaccinatie en deze incidenten", herhaalde Cooke, die eraan toevoegde dat het aantal tromboses bij gevaccineerden niet hoger lijkt te liggen dan in de algemene bevolking. Experts stellen alles in het werk om de zaak uit te klaren op een wetenschappelijke manier, stelde de EMA-directeur. Donderdag verwacht het agentschap conclusies te kunnen afleveren. Dan zal blijken of verdere actie nodig is. Over berichten dat specifieke loten van het vaccin een probleem stellen, zei Cooke dat zoiets "onwaarschijnlijk" is, maar ze kon het ook niet uitsluiten. Volgens het EMA is wat nu gebeurt, niet verrassend. "Als je miljoenen mensen vaccineert, zullen er onvermijdelijk zeldzame of ernstige gevallen opduiken van ziektes na vaccinatie. Onze rol als EMA is ervoor te zorgen dat snel wordt onderzocht of het om echte bijwerkingen gaat, of om toeval." "Ik moet er niet aan herinneren dat Covid-19 een globale crisis vormt, met een vernietigende gezondheids-, sociale en economische impact", zei Cooke. "Dit blijft zwaar wegen op het gezondheidssysteem in de Europese Unie. Vaccins helpen mensen beschermen tegen ziekte, zeker zorgpersoneel en kwetsbare mensen zoals ouderen en chronisch zieken. Dat is erg belangrijk in de kosten-batenanalyse." (Belga)

Verschillende landen hebben de voorbije dagen de vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca opgeschort na een aantal meldingen van tromboses na inenting. België besliste om het vaccin wel verder te blijven gebruiken. Het Europese geneesmiddelenagentschap onderzoekt de gevallen van bloedklonters, maar ziet momenteel "geen indicaties" dat de vaccinaties aan de basis liggen. "We weten dat vele duizenden mensen jaarlijks bloedproppen ontwikkelen om verschillende redenen. We vragen de expertengroep na te gaan of er een oorzakelijk verband kan bestaan tussen de vaccinatie en deze incidenten", herhaalde Cooke, die eraan toevoegde dat het aantal tromboses bij gevaccineerden niet hoger lijkt te liggen dan in de algemene bevolking. Experts stellen alles in het werk om de zaak uit te klaren op een wetenschappelijke manier, stelde de EMA-directeur. Donderdag verwacht het agentschap conclusies te kunnen afleveren. Dan zal blijken of verdere actie nodig is. Over berichten dat specifieke loten van het vaccin een probleem stellen, zei Cooke dat zoiets "onwaarschijnlijk" is, maar ze kon het ook niet uitsluiten. Volgens het EMA is wat nu gebeurt, niet verrassend. "Als je miljoenen mensen vaccineert, zullen er onvermijdelijk zeldzame of ernstige gevallen opduiken van ziektes na vaccinatie. Onze rol als EMA is ervoor te zorgen dat snel wordt onderzocht of het om echte bijwerkingen gaat, of om toeval." "Ik moet er niet aan herinneren dat Covid-19 een globale crisis vormt, met een vernietigende gezondheids-, sociale en economische impact", zei Cooke. "Dit blijft zwaar wegen op het gezondheidssysteem in de Europese Unie. Vaccins helpen mensen beschermen tegen ziekte, zeker zorgpersoneel en kwetsbare mensen zoals ouderen en chronisch zieken. Dat is erg belangrijk in de kosten-batenanalyse." (Belga)