Op hun congres van een week geleden, schaarden de christendemocraten zich achter de ambitie voor een tabaksvrije generatie. Haar voorstel kadert in die ambitie. Concreet wil ze dat er een lijst komt met smaakjes die nog toegestaan zijn. Op die manier blijft de e-sigaret aantrekkelijk voor volwassenen als rookstopmiddel. Het zit haar echter dwars dat fabrikanten jongeren lokken met aantrekkelijke smaakjes als popcorn en mango. "Uit onderzoek blijkt dat aantrekkelijke smaakjes ervoor zorgen dat de bereidheid van jongeren toeneemt om e-sigaretten te proberen. Acht op de tien jongeren startte met vapen door een smaakje", legt Van Hoof uit. "Als we zien dat een op drie jongeren de e-sigaret gebruikte zonder eerst gerookt te hebben, is het toch duidelijk dat de e-sigaret haar rol in het tabaksontmoedigingsbeleid voorbijschiet." Het wetsvoorstel zorgt ook voor een wettelijke gelijkstelling tussen e-sigaretten zonder en met nicotine. De tekst zorgt ook voor een snelle aanpak van gevaarlijke stoffen, ofwel additieven, die aan de e-sigaret worden toegevoegd, en hij zorgt voor een betere informatieverstrekking aan de gebruikers. In de verpakking van de e-sigaret zullen fabrikanten een bijsluiter moeten toevoegen met onafhankelijke en wetenschappelijke informatie over gebruik en risico's, maar ook de contactgegevens van onafhankelijke en erkende organisaties als Tabakstop. (Belga)

Op hun congres van een week geleden, schaarden de christendemocraten zich achter de ambitie voor een tabaksvrije generatie. Haar voorstel kadert in die ambitie. Concreet wil ze dat er een lijst komt met smaakjes die nog toegestaan zijn. Op die manier blijft de e-sigaret aantrekkelijk voor volwassenen als rookstopmiddel. Het zit haar echter dwars dat fabrikanten jongeren lokken met aantrekkelijke smaakjes als popcorn en mango. "Uit onderzoek blijkt dat aantrekkelijke smaakjes ervoor zorgen dat de bereidheid van jongeren toeneemt om e-sigaretten te proberen. Acht op de tien jongeren startte met vapen door een smaakje", legt Van Hoof uit. "Als we zien dat een op drie jongeren de e-sigaret gebruikte zonder eerst gerookt te hebben, is het toch duidelijk dat de e-sigaret haar rol in het tabaksontmoedigingsbeleid voorbijschiet." Het wetsvoorstel zorgt ook voor een wettelijke gelijkstelling tussen e-sigaretten zonder en met nicotine. De tekst zorgt ook voor een snelle aanpak van gevaarlijke stoffen, ofwel additieven, die aan de e-sigaret worden toegevoegd, en hij zorgt voor een betere informatieverstrekking aan de gebruikers. In de verpakking van de e-sigaret zullen fabrikanten een bijsluiter moeten toevoegen met onafhankelijke en wetenschappelijke informatie over gebruik en risico's, maar ook de contactgegevens van onafhankelijke en erkende organisaties als Tabakstop. (Belga)