Op haar assisenproces in Tongeren vertelde Clottemans zelf al dat ze per ongeluk een aantal documenten had meegenomen. "Ze heeft dat indertijd aan haar toenmalige raadsman gemeld. Dat is teruggegeven. Ze had nooit de intentie dat te stelen. Blijkbaar wordt ze hier toch nog voor vervolgd", aldus meester Van der Straeten, die er nog aan toevoegde dat het waarschijnlijk opgeslorpt zal worden met haar veroordeling tot dertig jaar van vorig jaar door het Tongerse hof van assisen. Katrien Van der Straeten vertelde ook dat het verzoekschrift intussen ook effectief ingediend is bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Daarmee wil Clottemans een nieuw assisenproces afdwingen. "Het gaat om een gedetailleerd verzoekschrift. Het is nu wachten op een antwoord met hopelijk een positief gevolg. Mijn cliënt is er toch hoopvol over. Het zal een hele tijd duren eer we bericht krijgen", zei meester Van der Straeten. (KAV)

Op haar assisenproces in Tongeren vertelde Clottemans zelf al dat ze per ongeluk een aantal documenten had meegenomen. "Ze heeft dat indertijd aan haar toenmalige raadsman gemeld. Dat is teruggegeven. Ze had nooit de intentie dat te stelen. Blijkbaar wordt ze hier toch nog voor vervolgd", aldus meester Van der Straeten, die er nog aan toevoegde dat het waarschijnlijk opgeslorpt zal worden met haar veroordeling tot dertig jaar van vorig jaar door het Tongerse hof van assisen. Katrien Van der Straeten vertelde ook dat het verzoekschrift intussen ook effectief ingediend is bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Daarmee wil Clottemans een nieuw assisenproces afdwingen. "Het gaat om een gedetailleerd verzoekschrift. Het is nu wachten op een antwoord met hopelijk een positief gevolg. Mijn cliënt is er toch hoopvol over. Het zal een hele tijd duren eer we bericht krijgen", zei meester Van der Straeten. (KAV)