Volgens Vermeulen laat de beveiliging van de federale overheidsdiensten te wensen over. "Er is geen centraal beleid voor de informaticabeveiliging", zegt hij. "Maar enkele overheidsdiensten hebben specifieke personeelsleden aangesteld voor informaticabeveiliging. Vaak moeten die hun cybersecurityopdrachten combineren met andere ICT-taken." Het N-VA-Kamerlid wil dat meer middelen worden vrijgemaakt en stelt voor om alle taken en middelen voor ICT-opdrachten onder te brengen bij de FOD Beleid en Ondersteuning. Die kan dan nauw samenwerken met het Centrum voor Cybersecurity, dat onder de premier valt en dat al opleidingen geeft aan ambtenaren en de overheidsdiensten uitrust met een risicobeheersysteem. (Belga)

Volgens Vermeulen laat de beveiliging van de federale overheidsdiensten te wensen over. "Er is geen centraal beleid voor de informaticabeveiliging", zegt hij. "Maar enkele overheidsdiensten hebben specifieke personeelsleden aangesteld voor informaticabeveiliging. Vaak moeten die hun cybersecurityopdrachten combineren met andere ICT-taken." Het N-VA-Kamerlid wil dat meer middelen worden vrijgemaakt en stelt voor om alle taken en middelen voor ICT-opdrachten onder te brengen bij de FOD Beleid en Ondersteuning. Die kan dan nauw samenwerken met het Centrum voor Cybersecurity, dat onder de premier valt en dat al opleidingen geeft aan ambtenaren en de overheidsdiensten uitrust met een risicobeheersysteem. (Belga)