"Zonder ingrepen zal de energievraag van airco's meer dan verdrievoudigen tegen 2050. Het zal dan overeenkomen met de huidige vraag naar elektriciteit van heel China", zo staat in het rapport The Future of Cooling van het agentschap. Volgens de experts vertegenwoordigen airco's en ventilatoren nu al bijna een vijfde van het totale elektriciteitsverbruik in de gebouwen. De toestellen worden vooral gebruikt in de Verenigde Staten, Japan en ook steeds meer China, maar de verkoop zal naar verwachting vooral fors toenemen in warme landen met een stevige economische en demografische ontwikkeling, zoals India. De algemene toegang tot airco "zal een beduidende impact hebben op de globale vraag naar energie in de betrokken landen, met tot gevolg druk op de elektriciteitsnetten en een stijging van de lokale en wereldwijde uitstoot van broeikasgassen", luidt het. Het IEA pleit voor energiezuinigere airco-toestellen en gebouwen. (Belga)

"Zonder ingrepen zal de energievraag van airco's meer dan verdrievoudigen tegen 2050. Het zal dan overeenkomen met de huidige vraag naar elektriciteit van heel China", zo staat in het rapport The Future of Cooling van het agentschap. Volgens de experts vertegenwoordigen airco's en ventilatoren nu al bijna een vijfde van het totale elektriciteitsverbruik in de gebouwen. De toestellen worden vooral gebruikt in de Verenigde Staten, Japan en ook steeds meer China, maar de verkoop zal naar verwachting vooral fors toenemen in warme landen met een stevige economische en demografische ontwikkeling, zoals India. De algemene toegang tot airco "zal een beduidende impact hebben op de globale vraag naar energie in de betrokken landen, met tot gevolg druk op de elektriciteitsnetten en een stijging van de lokale en wereldwijde uitstoot van broeikasgassen", luidt het. Het IEA pleit voor energiezuinigere airco-toestellen en gebouwen. (Belga)