Het wetsontwerp is vandaag door de ministerraad goedgekeurd. De lokale integrale veiligheidscellen komen maandelijks bijeen onder voorzitterschap van de burgemeester. Onder meer de sociale diensten, straathoekwerkers en onderwijsinstellingen maken deel uit van de cel. Bij verontrustende signalen wordt nagegaan hoe men daarmee moet omgaan, of er een preventieprogramma moet opgestart worden of de politie ingeschakeld moet worden. Volgens minister Jambon beschikt nu al driekwart van de Vlaamse gemeenten en een kwart tot een derde van de Waalse gemeenten over een lokale integrale veiligheidscel. In Brussel is dat zelfs in 17 op de 19 gemeenten het geval. In veel gevallen gaat het om gemeenten die al met radicalisering te maken hebben gehad. Jambon wil nu dat elke gemeente preventief over zo'n veiligheidscel kan beschikken. Gemeenten mogen wel samenwerken met buurgemeenten, eventueel op het niveau van de politiezone waarbij ze zijn aangesloten. De gemeenschappen, die bevoegdheden hebben inzake onderwijs en jeugdhulp, kunnen nu hun eigen inbreng voor de verplichte lokale veiligheidscellen uitwerken. (Belga)

Het wetsontwerp is vandaag door de ministerraad goedgekeurd. De lokale integrale veiligheidscellen komen maandelijks bijeen onder voorzitterschap van de burgemeester. Onder meer de sociale diensten, straathoekwerkers en onderwijsinstellingen maken deel uit van de cel. Bij verontrustende signalen wordt nagegaan hoe men daarmee moet omgaan, of er een preventieprogramma moet opgestart worden of de politie ingeschakeld moet worden. Volgens minister Jambon beschikt nu al driekwart van de Vlaamse gemeenten en een kwart tot een derde van de Waalse gemeenten over een lokale integrale veiligheidscel. In Brussel is dat zelfs in 17 op de 19 gemeenten het geval. In veel gevallen gaat het om gemeenten die al met radicalisering te maken hebben gehad. Jambon wil nu dat elke gemeente preventief over zo'n veiligheidscel kan beschikken. Gemeenten mogen wel samenwerken met buurgemeenten, eventueel op het niveau van de politiezone waarbij ze zijn aangesloten. De gemeenschappen, die bevoegdheden hebben inzake onderwijs en jeugdhulp, kunnen nu hun eigen inbreng voor de verplichte lokale veiligheidscellen uitwerken. (Belga)