Vorig jaar waren er 2.234 gevallen van jongeren tussen 12 en 17 jaar die op spoed terechtkwamen omdat ze te veel gedronken hadden. Dat zijn er iets minder dan de 2.334 van 2017. Toch blijven de cijfers ontluisterend, zegt het IMA. "Om een idee te geven van de omvang van het probleem, de cijfers in België zijn tot drie maal hoger dan in Nederland, waar jaarlijks tussen 700 en 900 jongeren na alcoholmisbruik in het ziekenhuis opgenomen worden." Bovendien trekt het IMA aan de alarmbel over 12- en 13-jarigen, die steeds vaker dronken in het ziekenhuis belanden. "Met 116 gevallen waren het er in absolute aantallen nog nooit zoveel als in 2018", klinkt het. Wie vroeg begint te drinken, loopt een groter risico om later verslaafd te geraken. Voor jongeren is alcoholmisbruik extra schadelijk. "Op korte termijn kan alcohol onder meer verminderd bewustzijn, een groter risico op ongevallen en verwondingen, onderkoeling, en stuipen veroorzaken", zegt IMA-arts Michiel Callens. "Maar ook later zijn de gevolgen nefast. Alcoholgebruik kan bij jongeren voor blijvende hersenschade zorgen, waardoor de studieresultaten verminderen en de kansen op de arbeidsmarkt verkleinen. Op langere termijn kan alcoholgebruik ook leiden tot levercirrose, hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker." Als samenleving moeten we er alles aan doen om het alcoholmisbruik terug te dringen, zegt het IMA. Professor Guido Van Hal: "Dat kan met een mix van maatregelen. Preventie is belangrijk, maar ook reglementering. We zien bijvoorbeeld ook dat zowel de Hoge Gezondheidsraad als de VAD aanraden om de leeftijdsgrens om alcohol aan te kopen op 18 jaar te leggen. Nu kan dat voor bier, wijn en schuimwijn in ons land, als een van de enige in Europa, nog vanaf 16 jaar." (Belga)

Vorig jaar waren er 2.234 gevallen van jongeren tussen 12 en 17 jaar die op spoed terechtkwamen omdat ze te veel gedronken hadden. Dat zijn er iets minder dan de 2.334 van 2017. Toch blijven de cijfers ontluisterend, zegt het IMA. "Om een idee te geven van de omvang van het probleem, de cijfers in België zijn tot drie maal hoger dan in Nederland, waar jaarlijks tussen 700 en 900 jongeren na alcoholmisbruik in het ziekenhuis opgenomen worden." Bovendien trekt het IMA aan de alarmbel over 12- en 13-jarigen, die steeds vaker dronken in het ziekenhuis belanden. "Met 116 gevallen waren het er in absolute aantallen nog nooit zoveel als in 2018", klinkt het. Wie vroeg begint te drinken, loopt een groter risico om later verslaafd te geraken. Voor jongeren is alcoholmisbruik extra schadelijk. "Op korte termijn kan alcohol onder meer verminderd bewustzijn, een groter risico op ongevallen en verwondingen, onderkoeling, en stuipen veroorzaken", zegt IMA-arts Michiel Callens. "Maar ook later zijn de gevolgen nefast. Alcoholgebruik kan bij jongeren voor blijvende hersenschade zorgen, waardoor de studieresultaten verminderen en de kansen op de arbeidsmarkt verkleinen. Op langere termijn kan alcoholgebruik ook leiden tot levercirrose, hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker." Als samenleving moeten we er alles aan doen om het alcoholmisbruik terug te dringen, zegt het IMA. Professor Guido Van Hal: "Dat kan met een mix van maatregelen. Preventie is belangrijk, maar ook reglementering. We zien bijvoorbeeld ook dat zowel de Hoge Gezondheidsraad als de VAD aanraden om de leeftijdsgrens om alcohol aan te kopen op 18 jaar te leggen. Nu kan dat voor bier, wijn en schuimwijn in ons land, als een van de enige in Europa, nog vanaf 16 jaar." (Belga)