In de Vlaamse gevangenissen bedroeg het absenteïsme in 2014 nog 7,06 procent, in Wallonië 10,68 procent. De absolute uitschieter is de gevangenis van Paifve (15,61 procent), maar ook in Dinant (12,33 procent), Andenne (12,88 procent), Saint-Hubert (12,54 procent), Nijvel (13,30 procent) en Bergen (13,54 procent) is het een dagelijkse gewoonte dat meer dan één op de acht personeelsleden zich ziek meldt. Aan Vlaamse kant liggen de cijfers beduidend lager. Alleen in de gevangenis van Hasselt (9,47 procent) gaat het absenteïsme boven het nationale gemiddelde. Daarna volgen Leuven-Centraal (9,25 procent), Beveren (9,21 procent), Leuven Hulp (8,76 procent), Mechelen (8,52 procent) en Gent (8,41 procent). De door de vakbonden vaakst vermelde oorzaken voor het hoge absenteïsme zijn overbevolking en verouderde infrastructuur, maar in Sint-Gillis (8,75 procent) en Vorst (8,43 procent), waar de malaise het grootst is, ligt het absenteïsme onder het gemiddelde. (Belga)

In de Vlaamse gevangenissen bedroeg het absenteïsme in 2014 nog 7,06 procent, in Wallonië 10,68 procent. De absolute uitschieter is de gevangenis van Paifve (15,61 procent), maar ook in Dinant (12,33 procent), Andenne (12,88 procent), Saint-Hubert (12,54 procent), Nijvel (13,30 procent) en Bergen (13,54 procent) is het een dagelijkse gewoonte dat meer dan één op de acht personeelsleden zich ziek meldt. Aan Vlaamse kant liggen de cijfers beduidend lager. Alleen in de gevangenis van Hasselt (9,47 procent) gaat het absenteïsme boven het nationale gemiddelde. Daarna volgen Leuven-Centraal (9,25 procent), Beveren (9,21 procent), Leuven Hulp (8,76 procent), Mechelen (8,52 procent) en Gent (8,41 procent). De door de vakbonden vaakst vermelde oorzaken voor het hoge absenteïsme zijn overbevolking en verouderde infrastructuur, maar in Sint-Gillis (8,75 procent) en Vorst (8,43 procent), waar de malaise het grootst is, ligt het absenteïsme onder het gemiddelde. (Belga)