Momenteel verblijven bijna 125.000 65-plussers in een rust- of verzorgingstehuis. Door de vergrijzing zijn er tegen 2025 minstens 149.000 bedden nodig, becijferde het KCE. Dat komt neer op 1.600 nieuwe plaatsen per jaar. Dat is veel meer dan het aantal bedden dat er momenteel bijkomt: tussen 2000 en 2011 werden er elk jaar gemiddeld 790 plaatsen gecreëerd. Het kenniscentrum waarschuwt dat de 1.600 plaatsen een minimum zijn dat alleen haalbaar is als het aanbod van de thuiszorg met de helft toeneemt. Komt die extra thuiszorg er niet, dan zijn er zelfs 3.500 bijkomende plaatsen nodig per jaar. Vooral in Limburg is de nood hoog. In die provincie is momenteel nog geen 10 procent van alle senioren ouder dan 85. De vergrijzing zal daar dus het ergst toeslaan, aldus het KCE. Enkel in Brussel zou de vraag naar een plaatsje in het rusthuis de komende vijftien jaar afnemen. (JDE)

Momenteel verblijven bijna 125.000 65-plussers in een rust- of verzorgingstehuis. Door de vergrijzing zijn er tegen 2025 minstens 149.000 bedden nodig, becijferde het KCE. Dat komt neer op 1.600 nieuwe plaatsen per jaar. Dat is veel meer dan het aantal bedden dat er momenteel bijkomt: tussen 2000 en 2011 werden er elk jaar gemiddeld 790 plaatsen gecreëerd. Het kenniscentrum waarschuwt dat de 1.600 plaatsen een minimum zijn dat alleen haalbaar is als het aanbod van de thuiszorg met de helft toeneemt. Komt die extra thuiszorg er niet, dan zijn er zelfs 3.500 bijkomende plaatsen nodig per jaar. Vooral in Limburg is de nood hoog. In die provincie is momenteel nog geen 10 procent van alle senioren ouder dan 85. De vergrijzing zal daar dus het ergst toeslaan, aldus het KCE. Enkel in Brussel zou de vraag naar een plaatsje in het rusthuis de komende vijftien jaar afnemen. (JDE)