"Dat zijn alarmerende cijfers, zeker in een crisistijd waarin mensen nood hebben aan opleiding en vorming om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen", zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die de gegevens opvroeg bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. Met een opleidingscheque kan een werknemer de helft van de kosten van een arbeidsmarktgerichte opleiding terugbetaald krijgen. "Er is nood aan een opleidingsstimulans. Iedereen zou de cheques moeten kunnen gebruiken voor het groeiend aantal digitale opleidingen. De steun voor groepen die nu minder opleidingen volgen zou tijdelijk verhoogd moeten kunnen worden." (Belga)

"Dat zijn alarmerende cijfers, zeker in een crisistijd waarin mensen nood hebben aan opleiding en vorming om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen", zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die de gegevens opvroeg bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. Met een opleidingscheque kan een werknemer de helft van de kosten van een arbeidsmarktgerichte opleiding terugbetaald krijgen. "Er is nood aan een opleidingsstimulans. Iedereen zou de cheques moeten kunnen gebruiken voor het groeiend aantal digitale opleidingen. De steun voor groepen die nu minder opleidingen volgen zou tijdelijk verhoogd moeten kunnen worden." (Belga)