Het onderwijs in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. Zo blijkt uit internationaal onderzoek dat de onderwijskwaliteit er al jaren op achteruit gaat en kampen scholen met een lerarentekort. Leerkrachten hekelen dat ze te weinig tijd hebben om zich toe te leggen op hun kerntaak, het lesgeven zelf. Bovendien verlaten jonge leerkrachten al na enkele jaren het onderwijs. In de nieuwe cao is opgenomen dat de startende leerkrachten beter begeleid worden. Daarnaast krijgen de leraren meer ruimte om te focussen op het lesgeven in de klas en worden de schooldirecteurs beter te ondersteund. Een loonsverhoging voor leraren komt er niet. Het beroep moet aantrekkelijker worden door de investering in ICT-materiaal voor leerkrachten, de invoering van een internetvergoeding en een verhoging van de fietsvergoeding met 40 procent. "We hadden met dit budget ook gewoon een algemene loonsverhoging van 1,1 procent kunnen doorvoeren, maar we hebben er voor gekozen om het geld gericht te investeren in meer onderwijskwaliteit en het aantrekkelijk maken van het lerarenberoep", zegt Weyts. (Belga)

Het onderwijs in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. Zo blijkt uit internationaal onderzoek dat de onderwijskwaliteit er al jaren op achteruit gaat en kampen scholen met een lerarentekort. Leerkrachten hekelen dat ze te weinig tijd hebben om zich toe te leggen op hun kerntaak, het lesgeven zelf. Bovendien verlaten jonge leerkrachten al na enkele jaren het onderwijs. In de nieuwe cao is opgenomen dat de startende leerkrachten beter begeleid worden. Daarnaast krijgen de leraren meer ruimte om te focussen op het lesgeven in de klas en worden de schooldirecteurs beter te ondersteund. Een loonsverhoging voor leraren komt er niet. Het beroep moet aantrekkelijker worden door de investering in ICT-materiaal voor leerkrachten, de invoering van een internetvergoeding en een verhoging van de fietsvergoeding met 40 procent. "We hadden met dit budget ook gewoon een algemene loonsverhoging van 1,1 procent kunnen doorvoeren, maar we hebben er voor gekozen om het geld gericht te investeren in meer onderwijskwaliteit en het aantrekkelijk maken van het lerarenberoep", zegt Weyts. (Belga)