Wat vraagt u precies van minister Weyts?
...

Wat vraagt u precies van minister Weyts?Het onderwijs heeft dringend realistische draaiboeken voor de coronacrisis nodig. De eerste boeken zijn gemaakt toen de besmettingscijfers laag waren. Er moeten nieuwe ijkpunten worden vastgelegd. De komende weken zullen cruciaal zijn. Nu worden mensen zonder symptomen opnieuw getest. Het is afwachten hoe de cijfers zullen evolueren. Neem de krokusvakantie, in februari 2021: als het dan epidemiologisch gezien nodig is, moet de verlenging van die vakantie een optie blijven. Het onderwijs moet dat weten. De minister heeft de herfstvakantie toch ook al verlengd? Dat is holderdebolder gebeurd, één week voor het begin van de vakantie. Wij hadden met onze fractie drie weken voordien al een resolutie ingediend om de herfstvakantie te verlengen en deeltijds afstandsonderwijs in te voeren voor de hogere graden van het middelbaar. Dat bleek uiteindelijk allebei nodig, maar ons voorstel werd belachelijk gemaakt door de N-VA. Door het getalm van Weyts hadden ouders minder kans om opvang te zoeken.De N-VA vreest dat de leerachterstand te groot zal worden. Al zolang ik in het parlement zit, hou ik me met de sociale gelijkheid van leerlingen bezig. Voor de N-VA is die gelijkheid nooit een argument geweest, maar nu schermt ze er voortdurend mee. Ook Groen wil de scholen maximaal openhouden, alleen al om de leerachterstand te beperken. Maar neem de verluchting in de klassen: daar doet Ben Weyts nog te weinig voor. Hij moet ervoor zorgen dat de scholen CO2-meters hebben. Hoe staat u tegenover het idee van zomerscholen? Ik vind dat een goede zaak. Zomerscholen kunnen een alternatief zijn voor een kortere zomervakantie. Die is voor veel leerlingen eigenlijk al te lang, maar het mag ook niet in de andere richting doorslaan. De minister wilde herfstscholen en zelfs tijdens de weekends extra lessen. Dat is niet van de grond gekomen. Kinderen hebben ook behoefte aan rust.Vertrouwt u erop dat de minister het schooljaar tot een goed einde zal brengen? Hij communiceert vaak voordat hij een maatregel helemaal heeft uitgewerkt - denk maar aan de gratis laptops voor scholen. Ik hoop dat hij voortaan meer op lange termijn plant, zeker op het vlak van digitalisering. In het middelbaar moeten we het klassikale onderwijs volledig herdenken.