"Het is een paradoxale vaststelling dat deze regering op het internationale toneel het vertrouwen in ons land heeft hersteld, maar dat dat nog niet gelukt is bij de eigen mensen", zegt Beke. "Een stuk van de verwezenlijkingen van deze regering wordt tenietgedaan, niet alleen omdat we voor het eerst sinds de jaren zeventig weer een Franstalige eerste minister hebben, maar ook door de methode die hij hanteert. Om tot een akkoord te komen, begint hij met een grote cirkel, die hij dan altijd kleiner maakt. De realisaties zijn er, maar door de methode is er weinig uitstraling", meent Beke. Ondanks de striemende kritiek van ondernemers blijft Beke er wel van overtuigd dat er een belangrijke stap is gedaan om de loonkostenhandicap tegenover onze buurlanden weg te werken. "Er is dan wel geen indexsprong gekomen, maar er is wel beslist om de loonkostenhandicap die de voorbije vier jaar is opgebouwd, in de komende zes jaar weg te werken. Toen ik in maart al zei dat er iets moest gebeuren met de wet van 1996 over het concurrentievermogen, kreeg ik te horen dat dat er nooit van zou komen. Wel, het is er wel gekomen". (ANA)

"Het is een paradoxale vaststelling dat deze regering op het internationale toneel het vertrouwen in ons land heeft hersteld, maar dat dat nog niet gelukt is bij de eigen mensen", zegt Beke. "Een stuk van de verwezenlijkingen van deze regering wordt tenietgedaan, niet alleen omdat we voor het eerst sinds de jaren zeventig weer een Franstalige eerste minister hebben, maar ook door de methode die hij hanteert. Om tot een akkoord te komen, begint hij met een grote cirkel, die hij dan altijd kleiner maakt. De realisaties zijn er, maar door de methode is er weinig uitstraling", meent Beke. Ondanks de striemende kritiek van ondernemers blijft Beke er wel van overtuigd dat er een belangrijke stap is gedaan om de loonkostenhandicap tegenover onze buurlanden weg te werken. "Er is dan wel geen indexsprong gekomen, maar er is wel beslist om de loonkostenhandicap die de voorbije vier jaar is opgebouwd, in de komende zes jaar weg te werken. Toen ik in maart al zei dat er iets moest gebeuren met de wet van 1996 over het concurrentievermogen, kreeg ik te horen dat dat er nooit van zou komen. Wel, het is er wel gekomen". (ANA)