'Ons Belgisch recept van haalbare besparingen en aandacht voor relance is het goede recept.' Op die manier heeft premier Elio Di Rupo (PS) het akkoord verdedigd dat het kernkabinet over de begrotingscontrole voor dit jaar en de budgettaire krijtlijnen voor volgend jaar.

Met de keuze van de ingrepen stelt de federale regering alles in het werk om de economische machine niet stuk te maken, aldus de premier, volgens wie een juist evenwicht werd gevonden tussen bijkomende besparingen en rechtvaardige nieuwe inkomsten.

"Het heeft een beetje bloed, veel zweet en vooral veel koffie gekost", stak premier Elio Di Rupo (PS) van wal. Dat eerste is een verwijzing naar de tuimelpartij waarvan hij het slachtoffer werd op één van de trappen in het Egmontpaleis, met een licht gehavend voorhoofd als gevolg.

'We ontzien KMO's zoveel mogelijk'

Dat de onderhandelingen veel tijd in beslag hebben genomen, komt doordat de regering volgens de premier niet zomaar harde bezuinigingsmaatregelen wilde nemen, maar ook niet zomaar als gemakkelijkheidsoplossing blind nieuwe belastingen wilde invoeren. De lasten op arbeid gaan niet omhoog en de regering heeft in de eerste plaats gekeken waar de overheid zelf kan besparen, luidde het.

"Pas daarna zijn we op zoek gegaan naar andere maatregelen. Maar ook daarbij ontzien we de burgers en onze KMO's zo veel mogelijk", verzekerde de eerste minister. Volgens hem moet de begrotingscontrole er voor zorgen dat ons land uit de procedure van buitensporig begrotingstekort van de Europese commissie kan raken. Bovendien ligt al 80 procent van het begrotingswerk voor volgend jaar achter de rug. De premier bevestigde daarbij dat de federale overheid in het najaar, bij de formele begrotingsopmaak, nog op zoek moet naar 400 miljoen euro.

'Rechtvaardigheid is rode draad'

"We beseffen dat we van sommigen een extra inspanning vragen, maar opnieuw houden we die inspanning haalbaar en evenwichtig. En rechtvaardigheid is daarbij de rode draad", bezwoer de premier. Hij benadrukte dat de regering opnieuw haar verantwoordelijkheid neemt en met dit akkoord een nieuwe stap zet weg uit de crisis. "België respecteert haar engagementen rond de afbouw van het begrotingstekort en behoud zijn geloofwaardigheid op de financiële markten", besloot Di Rupo.

De beslissingen ten belope van 750 miljoen euro voor dit jaar en 2,4 miljard euro voor volgend jaar, zorgen ervoor dat het nominale begrotingssaldo voor Entiteit I (de federale overheid en de sociale zekerheid) dit jaar afklokt op een tekort van 2,4 procent van het bbp, legde Begrotingsminister Olivier Chastel uit. Voor Europa moet de teller in 2013 op minstens -2,5 procent van het bbp stoppen voor Entiteit I. Voor het hele land samen is een tekort van 2,7 procent toegestaan.

Volgens cijfers van minister van Financiën Koen Geens (CD&V) ligt de verdeling van de inspanningen in de lijn van het regeerakkoord. Dit jaar gaat het om 58 procent besparingen, 35 procent fiscale inkomsten en 7 procent diversen, terwijl de verhouding voor volgend jaar op 62 procent besparingen, 28 procent fiscale inkomsten en 10 procent diversen ligt.

In concrete bedragen gaat het in 2013 en 2014 om 259 en 638 miljoen euro bij de primaire uitgaven, 173 en 825 miljoen euro in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, 264 en 672 miljoen euro bij de fiscale ontvangsten en tot slot 54 en 239 miljoen euro bij de diverse maatregelen.

Ontwikkelingssamenwerking en Defensie

Ontwikkelingssamenwerking en Defensie - steevast communicerende vaten bij begrotingsonderhandelingen - moeten dit jaar 50 miljoen euro extra besparen. Volgend jaar gaat het om 125 miljoen euro, terwijl bij Maatschappelijke Integratie respectievelijk 70 en 60 miljoen euro werd gevonden.

Bij de provisies staat tweemaal een inspanning van 39 miljoen euro ingeschreven. Beliris (het samenwerkingsakkoord met Brussel) moet het telkens met 10 miljoen euro minder doen, Fedasil (dat voor de opvang van asielzoekers instaat) bespaart eerst 10 miljoen euro en volgend jaar 34 miljoen euro en bij Astrid (het communicatienetwerk van de hulpdiensten) staat een vermindering van 23 en 25 miljoen euro genoteerd. (Belga/AVE)

'Ons Belgisch recept van haalbare besparingen en aandacht voor relance is het goede recept.' Op die manier heeft premier Elio Di Rupo (PS) het akkoord verdedigd dat het kernkabinet over de begrotingscontrole voor dit jaar en de budgettaire krijtlijnen voor volgend jaar.Met de keuze van de ingrepen stelt de federale regering alles in het werk om de economische machine niet stuk te maken, aldus de premier, volgens wie een juist evenwicht werd gevonden tussen bijkomende besparingen en rechtvaardige nieuwe inkomsten. "Het heeft een beetje bloed, veel zweet en vooral veel koffie gekost", stak premier Elio Di Rupo (PS) van wal. Dat eerste is een verwijzing naar de tuimelpartij waarvan hij het slachtoffer werd op één van de trappen in het Egmontpaleis, met een licht gehavend voorhoofd als gevolg. 'We ontzien KMO's zoveel mogelijk'Dat de onderhandelingen veel tijd in beslag hebben genomen, komt doordat de regering volgens de premier niet zomaar harde bezuinigingsmaatregelen wilde nemen, maar ook niet zomaar als gemakkelijkheidsoplossing blind nieuwe belastingen wilde invoeren. De lasten op arbeid gaan niet omhoog en de regering heeft in de eerste plaats gekeken waar de overheid zelf kan besparen, luidde het. "Pas daarna zijn we op zoek gegaan naar andere maatregelen. Maar ook daarbij ontzien we de burgers en onze KMO's zo veel mogelijk", verzekerde de eerste minister. Volgens hem moet de begrotingscontrole er voor zorgen dat ons land uit de procedure van buitensporig begrotingstekort van de Europese commissie kan raken. Bovendien ligt al 80 procent van het begrotingswerk voor volgend jaar achter de rug. De premier bevestigde daarbij dat de federale overheid in het najaar, bij de formele begrotingsopmaak, nog op zoek moet naar 400 miljoen euro. 'Rechtvaardigheid is rode draad'"We beseffen dat we van sommigen een extra inspanning vragen, maar opnieuw houden we die inspanning haalbaar en evenwichtig. En rechtvaardigheid is daarbij de rode draad", bezwoer de premier. Hij benadrukte dat de regering opnieuw haar verantwoordelijkheid neemt en met dit akkoord een nieuwe stap zet weg uit de crisis. "België respecteert haar engagementen rond de afbouw van het begrotingstekort en behoud zijn geloofwaardigheid op de financiële markten", besloot Di Rupo. De beslissingen ten belope van 750 miljoen euro voor dit jaar en 2,4 miljard euro voor volgend jaar, zorgen ervoor dat het nominale begrotingssaldo voor Entiteit I (de federale overheid en de sociale zekerheid) dit jaar afklokt op een tekort van 2,4 procent van het bbp, legde Begrotingsminister Olivier Chastel uit. Voor Europa moet de teller in 2013 op minstens -2,5 procent van het bbp stoppen voor Entiteit I. Voor het hele land samen is een tekort van 2,7 procent toegestaan. Volgens cijfers van minister van Financiën Koen Geens (CD&V) ligt de verdeling van de inspanningen in de lijn van het regeerakkoord. Dit jaar gaat het om 58 procent besparingen, 35 procent fiscale inkomsten en 7 procent diversen, terwijl de verhouding voor volgend jaar op 62 procent besparingen, 28 procent fiscale inkomsten en 10 procent diversen ligt. In concrete bedragen gaat het in 2013 en 2014 om 259 en 638 miljoen euro bij de primaire uitgaven, 173 en 825 miljoen euro in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, 264 en 672 miljoen euro bij de fiscale ontvangsten en tot slot 54 en 239 miljoen euro bij de diverse maatregelen. Ontwikkelingssamenwerking en Defensie Ontwikkelingssamenwerking en Defensie - steevast communicerende vaten bij begrotingsonderhandelingen - moeten dit jaar 50 miljoen euro extra besparen. Volgend jaar gaat het om 125 miljoen euro, terwijl bij Maatschappelijke Integratie respectievelijk 70 en 60 miljoen euro werd gevonden. Bij de provisies staat tweemaal een inspanning van 39 miljoen euro ingeschreven. Beliris (het samenwerkingsakkoord met Brussel) moet het telkens met 10 miljoen euro minder doen, Fedasil (dat voor de opvang van asielzoekers instaat) bespaart eerst 10 miljoen euro en volgend jaar 34 miljoen euro en bij Astrid (het communicatienetwerk van de hulpdiensten) staat een vermindering van 23 en 25 miljoen euro genoteerd. (Belga/AVE)