In haar dankwoord droeg Tillieux haar verkiezing op aan alle vrouwen, maar ook aan de mannen die strijd leveren voor de gelijkheid en emancipatie van de vrouw. Dat ook de Senaat een vrouwelijke voorzitter houdt en de federale regering paritair is samengesteld, is volgens Tillieux geen anekdotiek. Het wijst op een mentaliteitswijziging, luidde het. De PS'ster wil van de Kamer ook een huis maken dat luistert naar de burgers en initiatief neemt om met hen in dialoog te gaan. Ze zal daarom op korte termijn een reflectiegroep over participatieve democratie in het leven roepen. Met haar verkiezing komt meteen ook een einde aan het voorzitterschap van Patrick Dewael, en dat uitgerekend op zijn 65ste verjaardag. Dewael moest de Kamer door een woelige periode loodsen, met de aanslepende regerinsvorming en de coronacrisis, waardoor ze haar manier van werken grondig moest herdenken. Voor Dewael moet de Kamer een voortrekkersrol spelen in het uitstippelen van langetermijnvisies, en dus verder gaan dan de regering controleren en haar wetsontwerpen behandelen. Hij kijkt daarbij naar thema's als democratische en institutionele vernieuwing en naar ethische vraagstukken. De liberale politicus stond nog stil bij de snelle opgang van het gebruik van de smartphones en social media. Ook door parlementsleden, die soms in de virtuele wereld de degens kruisen. Dewael had het over "steekvlamberichtgeving of steekvlambecommentariëring". Op zich omarmt hij de evolutie, want de democratie is nog nooit zo transparant geweest. "Maar we mogen ook niet blind zijn voor de schaduwzijde van die steekvlam", waarschuwde Dewael. "We mogen niet allemaal blindelings meestappen in de waan van de dag. Het politiek debat mag niet verschralen." Na haar verkiezing mocht Tillieux de benoeming van het Bureau van de Kamer in goede banen leiden. De drie ondervoorzitters worden Valerie Van Peel (N-VA), Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang). Dewael zelf werd door zijn fractie als gewoon lid naar voren geschoven. (Belga)

In haar dankwoord droeg Tillieux haar verkiezing op aan alle vrouwen, maar ook aan de mannen die strijd leveren voor de gelijkheid en emancipatie van de vrouw. Dat ook de Senaat een vrouwelijke voorzitter houdt en de federale regering paritair is samengesteld, is volgens Tillieux geen anekdotiek. Het wijst op een mentaliteitswijziging, luidde het. De PS'ster wil van de Kamer ook een huis maken dat luistert naar de burgers en initiatief neemt om met hen in dialoog te gaan. Ze zal daarom op korte termijn een reflectiegroep over participatieve democratie in het leven roepen. Met haar verkiezing komt meteen ook een einde aan het voorzitterschap van Patrick Dewael, en dat uitgerekend op zijn 65ste verjaardag. Dewael moest de Kamer door een woelige periode loodsen, met de aanslepende regerinsvorming en de coronacrisis, waardoor ze haar manier van werken grondig moest herdenken. Voor Dewael moet de Kamer een voortrekkersrol spelen in het uitstippelen van langetermijnvisies, en dus verder gaan dan de regering controleren en haar wetsontwerpen behandelen. Hij kijkt daarbij naar thema's als democratische en institutionele vernieuwing en naar ethische vraagstukken. De liberale politicus stond nog stil bij de snelle opgang van het gebruik van de smartphones en social media. Ook door parlementsleden, die soms in de virtuele wereld de degens kruisen. Dewael had het over "steekvlamberichtgeving of steekvlambecommentariëring". Op zich omarmt hij de evolutie, want de democratie is nog nooit zo transparant geweest. "Maar we mogen ook niet blind zijn voor de schaduwzijde van die steekvlam", waarschuwde Dewael. "We mogen niet allemaal blindelings meestappen in de waan van de dag. Het politiek debat mag niet verschralen." Na haar verkiezing mocht Tillieux de benoeming van het Bureau van de Kamer in goede banen leiden. De drie ondervoorzitters worden Valerie Van Peel (N-VA), Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang). Dewael zelf werd door zijn fractie als gewoon lid naar voren geschoven. (Belga)