"Na 12 maart was de impact op het elektriciteitsverbruik duidelijk merkbaar. Deze daalde overdag met 5 tot 10 pct. Na de afkondiging van dinsdag 17 maart werd het effect nog sterker met een daling van het piekverbruik tussen 10 tot 15 pct. Sinds dinsdag is de impact op het industriële en residentiële elektriciteitsverbruik vergelijkbaar met wat we gewoonlijk in het weekend zien", zegt Elia in een mededeling. De oorzaak is wellicht dat er minder activiteit is tijdens de werkweek doordat onder andere heel wat mensen technisch werkloos zijn en een pak zaken de deuren hebben gesloten, vermoedt de netbeheerder. Gevaar voor de bevoorrading is er volgens het bedrijf niet. Doordat de daling van het elektriciteitsverbruik geleidelijk verloopt en verband houdt met de aangekondigde maatregelen, heeft Elia naar eigen zeggen de tijd gehad om op de veranderingen te anticiperen. Daardoor is de goede werking van het elektricteitssysteem verzekerd en de bevoorradingszekerheid gegarandeerd, luidt het. Elia laat in één adem weten dat de stroomprijzen lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is onder andere een gevolg van het coronavirus, maar ook het milde weer speelt een rol. Tot slot benadrukt de netbeheerder dat ook in eigen huis strikt wordt toegezien op het naleven van de preventiemaatregelen. Er is maximaal ingezet op thuiswerk en sinds het afkondigen van de bijkomende afstandsregel worden de bouw-, onderhouds- en interventieactiviteiten aan een grondige analyse onderworpen. Het merendeel van de Elia-werven ligt stil, maar de grootste prioritaire werven worden volgende week herstart, weliswaar onder strenge voorwaarden. "Als de afstandsregels en hygiënemaatregelen gerespecteerd kunnen worden en op voorwaarde dat er geen problemen zijn met de aanvoer van materialen en de beschikbaarheid van aannemers en Elia-medewerkers, worden de activiteiten stapsgewijs voortgezet", klinkt het. Prioriteit wordt in dat geval gegeven aan het garanderen van de bevoorradingszekerheid, de veiligheid van het elektriciteitsnet en industriële klantaansluitingen. (Belga)

"Na 12 maart was de impact op het elektriciteitsverbruik duidelijk merkbaar. Deze daalde overdag met 5 tot 10 pct. Na de afkondiging van dinsdag 17 maart werd het effect nog sterker met een daling van het piekverbruik tussen 10 tot 15 pct. Sinds dinsdag is de impact op het industriële en residentiële elektriciteitsverbruik vergelijkbaar met wat we gewoonlijk in het weekend zien", zegt Elia in een mededeling. De oorzaak is wellicht dat er minder activiteit is tijdens de werkweek doordat onder andere heel wat mensen technisch werkloos zijn en een pak zaken de deuren hebben gesloten, vermoedt de netbeheerder. Gevaar voor de bevoorrading is er volgens het bedrijf niet. Doordat de daling van het elektriciteitsverbruik geleidelijk verloopt en verband houdt met de aangekondigde maatregelen, heeft Elia naar eigen zeggen de tijd gehad om op de veranderingen te anticiperen. Daardoor is de goede werking van het elektricteitssysteem verzekerd en de bevoorradingszekerheid gegarandeerd, luidt het. Elia laat in één adem weten dat de stroomprijzen lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is onder andere een gevolg van het coronavirus, maar ook het milde weer speelt een rol. Tot slot benadrukt de netbeheerder dat ook in eigen huis strikt wordt toegezien op het naleven van de preventiemaatregelen. Er is maximaal ingezet op thuiswerk en sinds het afkondigen van de bijkomende afstandsregel worden de bouw-, onderhouds- en interventieactiviteiten aan een grondige analyse onderworpen. Het merendeel van de Elia-werven ligt stil, maar de grootste prioritaire werven worden volgende week herstart, weliswaar onder strenge voorwaarden. "Als de afstandsregels en hygiënemaatregelen gerespecteerd kunnen worden en op voorwaarde dat er geen problemen zijn met de aanvoer van materialen en de beschikbaarheid van aannemers en Elia-medewerkers, worden de activiteiten stapsgewijs voortgezet", klinkt het. Prioriteit wordt in dat geval gegeven aan het garanderen van de bevoorradingszekerheid, de veiligheid van het elektriciteitsnet en industriële klantaansluitingen. (Belga)