De energieregulator Creg stelt in een advies voor om de ondergrens van de nucleaire rente, die Electrabel en Luminus als uitbaters van de Belgische kerncentrales moeten betalen, te leggen op 72 miljoen euro. Dat heeft De Standaard vernomen.

Het is ruim de helft minder dan het minimumbedrag dat vastgelegd werd voor de periode 2016-2019. Dat de nucleaire rente zoveel lager ligt, komt volgens de Creg door de veel hogere ­vaste en variabele uitbatingskosten van de jongste vier kerncentrales. De vaste kosten liggen 16 procent hoger, de variabele kosten namen zelfs met 28 procent toe.

Electrabel en Luminus moeten al meer dan tien jaar een nucleaire rente aan de overheid betalen. Het is een taks op overwinsten bij de verkoop van de elektriciteit uit de kerncentrales van Doel en Tihange. In de periode ­2012-2014 liep de nucleaire taks jaarlijks op tot ruim een half miljard euro.

Sinds 2015 becijferen de Belgische energieregulator Creg en de federale overheidsdienst Energie hoe groot de overwinsten zijn voor de jongste vier nucleaire centrales (Doel 3 en 4, en Tihange 2 en 3) en leggen ze een minimumbedrag vast. In de periode 2016 tot 2019 ging het om 150 miljoen euro. In de praktijk lagen de bedragen iets hoger omdat de wet ook rekening houdt met de jaarlijkse evolutie van de elektriciteitsprijs.

Bevoegd minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) reageert verrast op het voorstel om de nucleaire rente voor de periode 2020-2022 opnieuw gevoelig te verlagen. Het is de vraag of ze veel ­manoeuvreerruimte heeft om te sleutelen aan de bedragen die de Creg naar voren schuift.

De energieregulator Creg stelt in een advies voor om de ondergrens van de nucleaire rente, die Electrabel en Luminus als uitbaters van de Belgische kerncentrales moeten betalen, te leggen op 72 miljoen euro. Dat heeft De Standaard vernomen.Het is ruim de helft minder dan het minimumbedrag dat vastgelegd werd voor de periode 2016-2019. Dat de nucleaire rente zoveel lager ligt, komt volgens de Creg door de veel hogere ­vaste en variabele uitbatingskosten van de jongste vier kerncentrales. De vaste kosten liggen 16 procent hoger, de variabele kosten namen zelfs met 28 procent toe. Electrabel en Luminus moeten al meer dan tien jaar een nucleaire rente aan de overheid betalen. Het is een taks op overwinsten bij de verkoop van de elektriciteit uit de kerncentrales van Doel en Tihange. In de periode ­2012-2014 liep de nucleaire taks jaarlijks op tot ruim een half miljard euro. Sinds 2015 becijferen de Belgische energieregulator Creg en de federale overheidsdienst Energie hoe groot de overwinsten zijn voor de jongste vier nucleaire centrales (Doel 3 en 4, en Tihange 2 en 3) en leggen ze een minimumbedrag vast. In de periode 2016 tot 2019 ging het om 150 miljoen euro. In de praktijk lagen de bedragen iets hoger omdat de wet ook rekening houdt met de jaarlijkse evolutie van de elektriciteitsprijs. Bevoegd minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) reageert verrast op het voorstel om de nucleaire rente voor de periode 2020-2022 opnieuw gevoelig te verlagen. Het is de vraag of ze veel ­manoeuvreerruimte heeft om te sleutelen aan de bedragen die de Creg naar voren schuift.