De Vlaamse regering heeft de nieuwe eindtermen - de minimumdoelen die leerlingen moeten halen - voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs voor het zomerreces al eens principieel goedgekeurd. Daarna werden ze nog eens voorgelegd aan de VLOR en de SERV. Er was ook overleg met de onderwijskoepels. SERV-voorzitter Danny Van Assche zei in zijn advies onder meer dat alle jongeren "of ze nu talen, economie of schrijnwerkerij volgen" een aantal 21ste eeuwse competenties moeten meekrijgen. "Nu dreigen onder andere digitale vaardigheden, burgerschap en ondernemerszin uit de boot te vallen. Dat kunnen we niet maken", aldus Van Assche. Op basis van de adviezen werden nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo werd bij de richtingen met arbeidsmarktfinaliteit in de tweede graad opnieuw een eindterm toegevoegd die voorschrijft: "De leerlingen lichten toe hoe bouwstenen van digitale systemen zich tot elkaar verhouden en op elkaar inwerken." Bij de richtingen met arbeidsmarktfinaliteit in de derde graad staat er opnieuw: "De leerlingen lichten toe waarom een onderneming of een initiatief opstarten een goede voorbereiding vereist." "Het ontwerp-van-decreet wordt nu voorgelegd aan de Raad van State, maar in tussentijd volgt er nog verder overleg met de onderwijsverstrekkers en komen er alvast hoorzittingen in het Vlaams Parlement", laat Weyts weten. "Op tafel liggen ambitieuze eindtermen die aangescherpt worden voor alle finaliteiten. De lat wordt hoger gelegd en de lesinhoud wordt geactualiseerd, bijvoorbeeld door toevoeging van geïntegreerde STEM-vaardigheden, meer digitale competenties, ondernemingszin en betere financiële geletterdheid." De nieuwe eindtermen gaan in op 1 september 2021 (2de graad ) en 1 september 2023 (3de graad). (Belga)

De Vlaamse regering heeft de nieuwe eindtermen - de minimumdoelen die leerlingen moeten halen - voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs voor het zomerreces al eens principieel goedgekeurd. Daarna werden ze nog eens voorgelegd aan de VLOR en de SERV. Er was ook overleg met de onderwijskoepels. SERV-voorzitter Danny Van Assche zei in zijn advies onder meer dat alle jongeren "of ze nu talen, economie of schrijnwerkerij volgen" een aantal 21ste eeuwse competenties moeten meekrijgen. "Nu dreigen onder andere digitale vaardigheden, burgerschap en ondernemerszin uit de boot te vallen. Dat kunnen we niet maken", aldus Van Assche. Op basis van de adviezen werden nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo werd bij de richtingen met arbeidsmarktfinaliteit in de tweede graad opnieuw een eindterm toegevoegd die voorschrijft: "De leerlingen lichten toe hoe bouwstenen van digitale systemen zich tot elkaar verhouden en op elkaar inwerken." Bij de richtingen met arbeidsmarktfinaliteit in de derde graad staat er opnieuw: "De leerlingen lichten toe waarom een onderneming of een initiatief opstarten een goede voorbereiding vereist." "Het ontwerp-van-decreet wordt nu voorgelegd aan de Raad van State, maar in tussentijd volgt er nog verder overleg met de onderwijsverstrekkers en komen er alvast hoorzittingen in het Vlaams Parlement", laat Weyts weten. "Op tafel liggen ambitieuze eindtermen die aangescherpt worden voor alle finaliteiten. De lat wordt hoger gelegd en de lesinhoud wordt geactualiseerd, bijvoorbeeld door toevoeging van geïntegreerde STEM-vaardigheden, meer digitale competenties, ondernemingszin en betere financiële geletterdheid." De nieuwe eindtermen gaan in op 1 september 2021 (2de graad ) en 1 september 2023 (3de graad). (Belga)