Het onderzoek naar mogelijke marktmanipulatie door Fortis dat werd opgestart in 2008, wordt hoogstwaarschijnlijk in het eerste trimester van 2012 afgerond. Voor kort werden leden van de waakhond FSMA, de vroegere Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBFA) onderzocht, zeggen bronnen dichtbij het onderzoek.

Het onderzoek naar mogelijke marktmanipulatie door Fortis in 2007 ten tijde van de mammoetkapitaalsverhoging van 13,5 miljard euro, kent mogelijk een doorbraak. Twee weken geleden werden volgens welingelichte bronnen leden van de voormalige CBFA (Commissie voor het Bank- en Financiewezen) ondervraagd, de bankwaakhond die intussen is omgedoopt tot Financial Services and Markets Authority (FSMA).

Noch onderzoeksrechter Jeroen Burm die belast is met de zaak, noch de FSMA willen bevestigen of ontkennen of de ondervraging effectief heeft plaatsgevonden. De onderzoeksrechter laat wel weten dat er nog niemand in verdenking is gesteld, maar dat het onderzoek normaal gezien in het eerste trimester van 2012 zal worden afgerond.

Onjuiste informatie

Het strafonderzoek, dat inmiddels drie jaar loopt, betreft de communicatie die de Fortis-groep voerde tussen 6 augustus 2007 en 25 september 2008. Die periode is van cruciaal belang: 6 augustus 2007 is de dag waarop de algemene vergadering zich moest uitspreken over het bod op ABN AMRO. En in september werd duidelijk dat Fortis onderuitging.

Het onderzoek van onderzoeksrechter Burm spitst zich toe op de vraag, of Fortis bewust onjuiste informatie heeft verspreid over de liquiditeit en de solvabiliteit van de Fortis-groep in die periode, en zo de financiële markten niet correct heeft ingelicht. Maar het onderzoek moet naar aanleiding van de kapitaalverhoging - de grootste door een Belgisch bedrijf ooit - ook uitwijzen of Fortis zich ook schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van foutieve informatie, om gemakkelijker vers kapitaal te kunnen aantrekken. Een dergelijk vergrijp, als het bewezen zou zijn, zou immers neerkomen op oplichting in hoofde van de Fortis-top.

Een van de belangrijkste zaken ooit

Behalve leden van de FSMA worden ook de toplui van Fortis geviseerd, onder wie Jean-Paul Votron, Maurice Lippens, Herman Verwilst en Filip Dierckx. Van Maurice Lippens is het onduidelijk of hij al dan niet is ondervraagd. De Fortis-zaak is één van de belangrijkste die ooit door het gerecht is onderzocht. Bij de val van Fortis gingen tientallen miljarden euro's aan kapitaal verloren.

Dat het onderzoek zo lang heeft moeten aanslepen, zou ten dele te maken hebben met het feit dat onderzoeksrechter Burm ook belast was met het onderzoek naar de treinramp in Buizingen.

Ingrid Van Daele

Het onderzoek naar mogelijke marktmanipulatie door Fortis dat werd opgestart in 2008, wordt hoogstwaarschijnlijk in het eerste trimester van 2012 afgerond. Voor kort werden leden van de waakhond FSMA, de vroegere Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBFA) onderzocht, zeggen bronnen dichtbij het onderzoek. Het onderzoek naar mogelijke marktmanipulatie door Fortis in 2007 ten tijde van de mammoetkapitaalsverhoging van 13,5 miljard euro, kent mogelijk een doorbraak. Twee weken geleden werden volgens welingelichte bronnen leden van de voormalige CBFA (Commissie voor het Bank- en Financiewezen) ondervraagd, de bankwaakhond die intussen is omgedoopt tot Financial Services and Markets Authority (FSMA). Noch onderzoeksrechter Jeroen Burm die belast is met de zaak, noch de FSMA willen bevestigen of ontkennen of de ondervraging effectief heeft plaatsgevonden. De onderzoeksrechter laat wel weten dat er nog niemand in verdenking is gesteld, maar dat het onderzoek normaal gezien in het eerste trimester van 2012 zal worden afgerond. Onjuiste informatieHet strafonderzoek, dat inmiddels drie jaar loopt, betreft de communicatie die de Fortis-groep voerde tussen 6 augustus 2007 en 25 september 2008. Die periode is van cruciaal belang: 6 augustus 2007 is de dag waarop de algemene vergadering zich moest uitspreken over het bod op ABN AMRO. En in september werd duidelijk dat Fortis onderuitging. Het onderzoek van onderzoeksrechter Burm spitst zich toe op de vraag, of Fortis bewust onjuiste informatie heeft verspreid over de liquiditeit en de solvabiliteit van de Fortis-groep in die periode, en zo de financiële markten niet correct heeft ingelicht. Maar het onderzoek moet naar aanleiding van de kapitaalverhoging - de grootste door een Belgisch bedrijf ooit - ook uitwijzen of Fortis zich ook schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van foutieve informatie, om gemakkelijker vers kapitaal te kunnen aantrekken. Een dergelijk vergrijp, als het bewezen zou zijn, zou immers neerkomen op oplichting in hoofde van de Fortis-top. Een van de belangrijkste zaken ooitBehalve leden van de FSMA worden ook de toplui van Fortis geviseerd, onder wie Jean-Paul Votron, Maurice Lippens, Herman Verwilst en Filip Dierckx. Van Maurice Lippens is het onduidelijk of hij al dan niet is ondervraagd. De Fortis-zaak is één van de belangrijkste die ooit door het gerecht is onderzocht. Bij de val van Fortis gingen tientallen miljarden euro's aan kapitaal verloren.Dat het onderzoek zo lang heeft moeten aanslepen, zou ten dele te maken hebben met het feit dat onderzoeksrechter Burm ook belast was met het onderzoek naar de treinramp in Buizingen. Ingrid Van Daele