Velen hebben gewacht tot het laatste moment, zo blijkt. In totaal kreeg de fiscus in het hele jaar 2020 regularisatieaanvragen voor 318 miljoen euro. Naar verwachting zal daar nog ongeveer 10 miljoen euro bijkomen, want het was mogelijk om in bepaalde gevallen tegen de deadline een voorlopige aangifte te doen van 1 euro om vervolgens binnen de 6 maanden met het juiste bedrag op de proppen te komen. Zo zijn er 24 dossiers. In het eindbedrag van de FOD Financiën zitten geen aanvragen voor een Vlaamse fiscale regularisatie zonder zogenaamde "onsplitsbare bedragen" die onderworpen zijn aan Vlaamse en federale belastingen. Die zuiver Vlaamse fiscale regularisaties worden niet door de FOD Financiën verwerkt, maar wel op Vlaams niveau. Half december bleek dat de opbrengst van die regularisatie, met deadline op 31 december, met 22 dossiers voor samen 4,7 miljoen euro in 2020 nog lager uitkwam dan de verhoopte 25 miljoen euro. Mogelijk is er ook daar nog een eindejaarseffect geweest. De regionale regularisatie is nu dus niet meer mogelijk, maar voor ontdoken federale belastingen kan het voorlopig wel nog. Wie nog zwart geld heeft, moet er wel rekening mee houden dat de partijen van de regering-De Croo in hun regeerakkoord hebben geschreven dat de mogelijkheid tot fiscale regularisatie ook federaal zal stoppen eind 2023. (Belga)

Velen hebben gewacht tot het laatste moment, zo blijkt. In totaal kreeg de fiscus in het hele jaar 2020 regularisatieaanvragen voor 318 miljoen euro. Naar verwachting zal daar nog ongeveer 10 miljoen euro bijkomen, want het was mogelijk om in bepaalde gevallen tegen de deadline een voorlopige aangifte te doen van 1 euro om vervolgens binnen de 6 maanden met het juiste bedrag op de proppen te komen. Zo zijn er 24 dossiers. In het eindbedrag van de FOD Financiën zitten geen aanvragen voor een Vlaamse fiscale regularisatie zonder zogenaamde "onsplitsbare bedragen" die onderworpen zijn aan Vlaamse en federale belastingen. Die zuiver Vlaamse fiscale regularisaties worden niet door de FOD Financiën verwerkt, maar wel op Vlaams niveau. Half december bleek dat de opbrengst van die regularisatie, met deadline op 31 december, met 22 dossiers voor samen 4,7 miljoen euro in 2020 nog lager uitkwam dan de verhoopte 25 miljoen euro. Mogelijk is er ook daar nog een eindejaarseffect geweest. De regionale regularisatie is nu dus niet meer mogelijk, maar voor ontdoken federale belastingen kan het voorlopig wel nog. Wie nog zwart geld heeft, moet er wel rekening mee houden dat de partijen van de regering-De Croo in hun regeerakkoord hebben geschreven dat de mogelijkheid tot fiscale regularisatie ook federaal zal stoppen eind 2023. (Belga)