Na de vraag van N-VA om een extra ministerraad over het VN-migratiepact, heeft de premier zaterdagavond vastgesteld dat er een formele vraag kwam van N-VA om de eerdere Belgische beslissing om het pact te steunen, terug te draaien. "Ik heb vastgesteld dat daarover geen consensus was. Een woord is een woord. Daarom zal ik morgen vertrekken om aanwezig te zijn op de internationale conferentie van de Verenigde Naties, in naam van de regering en om België te verdedigen", stelde de premier. "Ik heb vastgesteld dat de N-VA is weggelopen. Ik neem akte van de duidelijkheid van haar positie en ik wil haar daarvoor bedanken", ging de eerste minister voort. Om er aan toe te voegen dat N-VA de Zweedse coalitie heeft verlaten. Meteen bedankte hij de ministers, staatssecretarissen en medewerkers van N-VA voor het "gigantische werk" van de voorbije vier jaar. Michel had het even later ook over de oranje-blauwe coalitie, dus van liberalen en christendemocraten. Meteen lanceerde de premier het voorstel om de staatssecretarissen van Open Vld en CD&V de drie N-VA-ministers Jan Jambon, Johan Van Overtveldt en Sander Loones te laten vervangen. Dat betekent dat de bevoegdheden Binnenlandse Zaken, Financiën, Defensie en Ambtenarenzaken moeten worden herverdeeld. Bovendien is N-VA nog bevoegd voor een rist bevoegdheden via zijn staatssecretarissen, niet in het minst voor Asiel en Migratie. Oranje-blauw beschikt niet over een meerderheid in de Kamer. Over hoe een en ander de komende weken en maanden moet verlopen, plant premier Michel vanaf zijn terugkeer uit de Marokkaanse stad gesprekken met het parlement, "uit respect voor de Grondwet en de democratische instellingen". Hij wil daarbij zijn verantwoordelijkheid nemen als eerste minister, in het kader van de "continuïteit, verantwoordelijkheid en stabiliteit" (Belga)

Na de vraag van N-VA om een extra ministerraad over het VN-migratiepact, heeft de premier zaterdagavond vastgesteld dat er een formele vraag kwam van N-VA om de eerdere Belgische beslissing om het pact te steunen, terug te draaien. "Ik heb vastgesteld dat daarover geen consensus was. Een woord is een woord. Daarom zal ik morgen vertrekken om aanwezig te zijn op de internationale conferentie van de Verenigde Naties, in naam van de regering en om België te verdedigen", stelde de premier. "Ik heb vastgesteld dat de N-VA is weggelopen. Ik neem akte van de duidelijkheid van haar positie en ik wil haar daarvoor bedanken", ging de eerste minister voort. Om er aan toe te voegen dat N-VA de Zweedse coalitie heeft verlaten. Meteen bedankte hij de ministers, staatssecretarissen en medewerkers van N-VA voor het "gigantische werk" van de voorbije vier jaar. Michel had het even later ook over de oranje-blauwe coalitie, dus van liberalen en christendemocraten. Meteen lanceerde de premier het voorstel om de staatssecretarissen van Open Vld en CD&V de drie N-VA-ministers Jan Jambon, Johan Van Overtveldt en Sander Loones te laten vervangen. Dat betekent dat de bevoegdheden Binnenlandse Zaken, Financiën, Defensie en Ambtenarenzaken moeten worden herverdeeld. Bovendien is N-VA nog bevoegd voor een rist bevoegdheden via zijn staatssecretarissen, niet in het minst voor Asiel en Migratie. Oranje-blauw beschikt niet over een meerderheid in de Kamer. Over hoe een en ander de komende weken en maanden moet verlopen, plant premier Michel vanaf zijn terugkeer uit de Marokkaanse stad gesprekken met het parlement, "uit respect voor de Grondwet en de democratische instellingen". Hij wil daarbij zijn verantwoordelijkheid nemen als eerste minister, in het kader van de "continuïteit, verantwoordelijkheid en stabiliteit" (Belga)