Sinds 2013 bestraft Rusland personen die zich in de aanwezigheid van minderjarigen positief uitlaten over homoseksualiteit. Op regionaal niveau waren zulke wetten al sinds 2003 en 2006 van kracht. De drie eisers, die tegen de wet hadden geprotesteerd en daarom beboet werden, kregen van het hof schadevergoedingen tussen 8.000 en 20.000 euro toegezegd. (Belga)

Sinds 2013 bestraft Rusland personen die zich in de aanwezigheid van minderjarigen positief uitlaten over homoseksualiteit. Op regionaal niveau waren zulke wetten al sinds 2003 en 2006 van kracht. De drie eisers, die tegen de wet hadden geprotesteerd en daarom beboet werden, kregen van het hof schadevergoedingen tussen 8.000 en 20.000 euro toegezegd. (Belga)